Policijos rėmėjams siekiama suteikti daugiau savarankiškumo

  • Post category:Naujienos

Šiandien po pateikimo Seime pritarta Lietuvos žaliųjų partijos ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos iniciatyva parengtai naujai Policijos rėmėjų įstatymo redakcijai. Jos tolimesnis svarstymas vyks Seimo rudens sesijoje.  

Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio, priėmus šį įstatymą visuomenei bus sudarytos palankesnės sąlygos prisidėti prie policijos darbo, skatinti didesnį savanorišką piliečių dalyvavimą palaikant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.

„Policijos rėmėjai, galintys savarankiškai patruliuoti, šiandien ypač reikalingi rajonuose, miesteliuose ir kaimeliuose, kur policijos galimybės visu pajėgumu reaguoti į visuomenės iškvietimus yra ribotos. Dabar galiojantis Policijos rėmėjų įstatymas nenumato galimybės policijos rėmėjams veikti vieniems, nedalyvaujant policijos pareigūnams, juo labiau naudoti specialiąsias priemones. Mano manymu, jei gerai paruošti policijos rėmėjai galėtų savarankiškai budėti, vaikščioti, patruliuoti gatvėse, turėtų nuolatinį kontaktą su policija, būtų užkirstas kelias daugeliui nusikaltimų“, – sakė L. Balsys.

Įstatymo projektu siūloma nauja  ir privaloma policijos rėmėjų mokymo bei jų veiklos organizavimo tvarka, priėmimo ir atleidimo tvarka, fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių panaudojimo pagrindai, išplėstos policijos rėmėjo teisės, numatyta galimybė policijos rėmėjui veikti savarankiškai, numatoma, kada ir kokias funkcijas jis gali vykdyti savarankiškai.

„Norintys tapti policijos rėmėjais turėtų būti ne tik nepriekaištingos reputacijos, neturėję teistumo, bet ir išlaikę būtinus apmokymus, kuriuose kandidatai įgytų psichologijos, teisės bei elgesio su viešos tvarkos pažeidėjais žinių. Taip būtų išvengta netinkamų policijos rėmėjo veiksmų prieš viešosios tvarkos bei įstatymų pažeidėjus“, – teigė L. Balsys.

Policijos rėmėjai su policijos pareigūnais galėtų dirbti ir kartu patruliuoti tik išlaikę įskaitą, o po tam tikro patruliavimo valandų skaičiaus jie galėtų palaikyti savo vietovėje tvarką ir savarankiškai. Nepaisant daugiau suteikto savarankiškumo, savo veiklą jie vis tiek turėtų derinti ir glaudžiai bendradarbiauti su policija.

Taip pat įstatymo projektu numatomos policijos rėmėjų socialinės garantijos, padidinami kompensacijų dydžiai už patirtus sužalojimus bei numatomos  kompensacijos žūties atveju jų šeimoms.

Manoma, kad priėmus policijos rėmėjų įstatymą, jis turės ir tiesioginę įtaką kriminogeninės situacijos Lietuvoje gerinimui. Estijoje, kurioje taip pat prieš porą metų įgyvendintas panašus įstatymas, kriminogeninė situacija itin pagerėjo.