ATEITIS GAMTA EUROPA ŠEIMA SVEIKATA TAIKA MEILĖ PAGARBA PLANETA YRA JI

Europa šiandien patiria istorinės svarbos iššūkius savo vienybei, saugumui ir demokratijai. Nuo to, kaip su jais susidorosime, priklausys kiekvieno mūsų gerovė. 

Raginame suprasti savo balso galią!  Tavo pasirinkimas lems, kokia kryptimi artimiausius penkerius metus eis visa Europa: santarvės, bendradarbiavimo, demokratijos ar nepasitikėjimo, priešinimo, izoliacijos.


2019 metų ES piliečių pasirinkimas atvedė prie Europos žaliojo kurso starto. Tai reikšmingas žingsnis sprendžiant dvigubą klimato ir biologinės įvairovės krizę, o taip pat užtikrinant taiką ir saugumą imperialistinių ir teroristinių režimų agresijos akivaizdoje.  
2024 metais svarbu, kad ES piliečiai rinktųsi tuos politikus, kurie užtikrins žaliąją Europos transformaciją. Dėl šio sprendimo tapsime atsparesni tiek ekstremaliems reiškiniams (karščio bangoms, audroms, liūtimis ir pan.), tiek išteklių ir tiekimo grandinių šokams, keliantiems infliacijos ir energetinio saugumo iššūkius.

 

Mes, žalieji, pasitikime Europos Sąjunga, Lietuvą stiprią bei klestinčią matome tik bendrijoje su progresyviomis, vakarietiškomis vertybėmis besivadovaujančiomis Europos šalimis ir esame įsitikinę, kad šiandien Europos politikos priešakyje turi būti žmonių ir planetos saugumas. 


Esame įsitikinę, kad saugumą galima pasiekti keliant šiuos prioritetus:

Mūsų visuomenė gali būti sveika ir saugi tik tuomet, jei gerbsime planetos ribas. Plano „B“ nėra.
Todėl svarbu ryžtingai ir be kompromisų:

 • atsisakyti iškastinio kuro naudojimo; 
 • pasiekti neutralų poveikį klimatui iki 2040;
 • užtikrinti gamtos atkūrimą ir įvairovės apsaugą; 
 • diegti dalijimosi sprendimus ir stabdyti perteklinį vartojimą – tvarumas turi virsti ne prabangos, o kasdienybės dalimi.

Nė viena ES valstybė narė jokioje srityje nėra visiškai pasiekusi lyčių lygybės, nepaisant to, kad moterų ir vyrų lygybė yra viena pagrindinių ES vertybių, įtvirtinta Sutartyse ir ES Pagrindinių teisių chartijoje.  „Natūrali“ pažanga nebus veiksminga siekiant moterų ir vyrų lygybės – turime būti aktyvūs:

 • suvienodinti seksualinio smurto ir smurto lyties pagrindu terminus visoje ES, ypač išprievartavimo, kaip sekso be sutikimo, sąvoką (ang. rape as the absence of consent) – tik „taip“ reiškia „taip“
 • remti lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių (angl. santrp. SHRH) įtraukimą į ES sutartis, taip pat – teisės į neplanuoto nėštumo nutraukimą  įtraukimą į ES pagrindinių teisių chartiją
 • skatinti diegti visapusį mokslu grįstą lytinį švietimą, kuris padeda jauniems žmonėms užmegzti pagarbius santykius ir veikia kaip prevencijos priemonė žalingoms stereotipizuotoms lyčių normoms

Dabartinė sistema skatina žmogaus ir gamtos sveikatai nepalankų vartojimą. Tik sveiki žmonės yra laimingi žmonės. Todėl svarbu:

 • skatinti augalinę mitybą;
 • mažinti oro taršą;
 • stiprinti sveikatos sistemos atsparumą krizėms;
 • užtikrinti vienodos kokybės paslaugų prieinamumą;
 • stengtis dėl emocinės ir psichologinės sveikatos palaikymo.

Saugumas, kaip ir laisvė, nėra duotybė. Turime permąstyti gynybos tvarką ir prioritetus. Pirmiausia, gynybos stiprinimas turi prasidėti nuo žaliosios transformacijos, kuri užtikrintų, kad europiečių pinigais tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų finansuojami autokratiniai ir diktatūriniai režimai, išlaikomi iškasamo kuro eksporto pinigais, kaip kad Rusija, Iranas, Venesuela ir kt.  Antra, turime užkirsti kelią mėginimams paminti teisės viršenybės principus. Todėl svarbu:

 • padėti Ukrainai laimėti karą ir pasiekti kuo spartesnę narystę ES ir NATO
 • skatinti inovatyvią gynybos pramonę, bendrus užsakymus ginkluotės gamybai bendrijos viduje
 • panaikinti veto teisę saugumo, gynybos ir užsienio politikos klausimais
 • didinti atsparumą dezinformacijai ir kibernetinėms grėsmėms

Europos sėkmei ir taikai žmogaus teisių, lygybės ir demokratijos apsauga yra esminė. Todėl turime stiprinti visuomenės gebėjimą atpažinti neapykantą ir diskriminaciją bei didinti atsparumą šiems reiškiniams. Tai bus įmanoma tik garantuojant teisingą perskirstymą, užkertant kelią išankstinėms nuostatoms. Svarbu:

 • vienodai saugoti visas šeimas ir jų teises visoje ES, įskaitant visišką judėjimo laisvės taikymą neprarandant teisių
 • sudaryti pilietinio dialogo susitarimą ir įforminti piliečių grupių vaidmenį, stiprinant dalyvaujamąją demokratiją
 • pereiti nuo mokestinių pajamų gavimo iš darbo apmokestinimo prie turto ir aplinkai kenksmingos, daug išteklių reikalaujančios ir itin dideles pajamas gaunančios veiklos, pramonės šakų ir asmenų apmokestinimo, t.y. įgyvendinti realią žaliąją mokesčių reformą;
 • užtikrinti sveiką ir saugią darbo aplinką (bendrus darbo saugos standartus, apimančius ir psichologinį saugumą darbe/streso mažinimo siekį, maksimalaus darbo laiko reikalavimų peržiūrą)

Pirmas istorijoje feministinis moterų žaliųjų kandidačių į Europos Parlamentą sąrašas

1. Ieva Budraitė

viešosios politikos analitikė

2. Helga Marija Kauzonė, dr.

Sveikatos politikos ekspertė

3. Marija Žukovskienė, dr.

Ekologijos mokslų daktarė

5. Rasma Pažemeckaitė

Žmogaus teisių aktyvistė

6. Vilma Sabaliauskienė

Aplinkosaugos teisės advokatė

7. Anastasija Skunčikaitė

Viešojo administravimo specialistė

9. Inga Laurušonė, dr.

Komunikacijos specialistė

11. Jolita Umbrasienė

visuomenininkė, ekonomistė

12. Ilona Stankevičienė

Ekonomistė, antreprenerė

16. Evelina Kamandulytė

psichinės sveikatos aktyvistė

18. Rita Juozapaitienė

Ikimokyklinio ugdymo ekspertė

20. Edita Daraškaitė

Produkto dizaino specialistė

21. Austėja Jonaitytė

Komunikacijos specialistė

22. Vilija Bezumavičiūtė

Miškų apsaugos aktyvistė

Jau laikas žaliosioms

KODĖL SVARBUS DIDESNIS MOTERŲ ATSTOVAVIMAS POLITIKOJE?

60 proc. visų ES universitetų absolventų yra moterys. Nepaisant to, bendrijoje moterys uždirba vidutiniškai 13 proc. mažiau nei vyrai.

Atlyginimų atotrūkis lemia didesnę moterų skurdo riziką, ypač krizių, tokių karas, nevaldoma infliacija ar klimato krizė akivaizdoje. Taip pat ir pajamų atotrūkį senatvėje – moterų ir vyrų pensijų skirtumas ES siekia 37 proc.

Politikai deklaruoja siekiantys lygybės, tačiau savo sprendimais neatliepia problemų ar net eina priešinga kryptimi: vis dar nesudarytos pakankamos galimybės derinti darbą ir šeimą, vis dar nesuvaldoma karjeros pasirinkimų stereotipizacija. Maža to, įvairiose šalyse stebime radikalios dešinės bandymus apriboti tai, kas atrodė apginta – teisę į nėštumo nutraukimą, kokybišką reprodukcinės sveikatos priežiūrą, apsaugą nuo smurto ir priekabiavimo.

Jei moterys turėtų daugiau galimybių užimti galios pozicijas, t.y. priimti sprendimus dėl žaidimo taisyklių, dėl resursų paskirstymo, lengviau būtų visiems.

Lietuvoje moterys, sudarančios daugiau nei pusę gyventojų, vis dar nėra pakankamai atstovaujamos priimant svarbiausius jų gyvenimą liečiančius sprendimus. Šiuo metu tik kas dešimtai savivaldybei vadovauja moteris. Seime yra 141 vieta, bet tik 41-ą užima moteris. 

Žinoma, neturėtume galvoti, kad esame labai atsilikę ir kad kone visur kitur yra geriau. Moterys nepakankamai atstovaujamos tiek kituose nacionaliniuose Europos šalių parlamentuose, vyriausybėse ir vietos asamblėjose, tiek Europos Parlamente.

2023 m. antrojo ketvirčio duomenimis, Europos Parlamente narių moterų buvo tik 39,4 proc. Mažiau nei pusė valstybių narių (11 iš 27) turėjo bent 40 proc. kiekvienos lyties atstovų tarp savo EP narių. Lietuva tarp jų nepatenka, nes iš 11 Lietuvai atstovaujančių europarlamentarų, tik 3 yra moterys.

Tai, kad didesnę populiacijos dalį sudaranti žmonių dalis vis dar neturi tų pačių teisių, atstovavimo ir išteklių, kaip kita pusė, nėra teisinga.

Jei tęsime dabartinį tempą, lyčių lygybė ES taps realybe tik po 60 metų. Žaliųjų bendruomenė nepalaiko tokios veidmainystės.

Mes tiek nelauksime.  

Sudarėme maksimaliai geras sąlygas moterų įsitraukimui. Kandidatų sąrašo, kurį sudarytų vien moterys, iki šiol nėra suformavusi nei viena Lietuvos politinė partija. Mūsų žiniomis, tokio precedento nėra buvę visoje Europos Parlamento rinkimų istorijoje.

Šiuo politiniu pareiškimu norime paskatinti kuo daugiau moterų įsitraukti į politiką ir sprendimų priėmimą. Nugalėkime neteisybę!“ - Ieva Budraitė, sąrašo lyderė.

Lyčių lygybės programa


Nori padėti keisti politiką?

Balsuok už Lietuvos žaliųjų partiją (sąrašas nr. 7)

Tapk kampanijos savanoriu