Apie partiją

Misija

Mūsų misija – įtvirtinti pagarbą žmogui ir gamtai kaip šalies vystymosi pagrindą.

Vizija

Lietuva – šalis, kurioje teršti ir naikinti gamtinę aplinką yra ekonomiškai nenaudinga ir socialiai nepriimtina; kurioje bendruomeniškumas ir visuomenės iniciatyvos yra sprendimų priėmimo pamatas; kurioje pagrindinis valstybės tikslas yra augti ne didinant perteklinį vartojimą, o sudarant sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą ir gyventi aktyvų, sveiką ir laimingą gyvenimą.

Vertybės
 • Pagarba žmogui ir gamtai.
 • Bendruomeniškumas ir dalyvaujamoji demokratija.
 • Socialinis teisingumas.
LAIKO JUOSTA
2020 m. lapkritis

Eilinio partijos narių Suvažiavimo, pirmąkart dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos organizuoto nuotoliniu būdu, metu partijos pirmininke išrinkta Ieva Budraitė, iki tol ėjusi partijos pirmininko pavaduotojo pareigas. 2022 m. lapkričio 26 d. ji perrinkta antrai kadencijai.

2016 m. spalis

2016 m. spalio 29 d. partijos pirmininku išrinktas iki tol Tarybos pirmininko pareigas ėjęs atsinaujinančios energetikos ekspertas Remigijus Lapinskas. 2018 m. spalio mėn. Remigijus Lapinskas perrinktas partijos pirmininku antrai kadencijai.

2014 m. spalis

2014 m. spalio 18 d. partijos pirmininku antrai kadencijai perrinktas parlamentaras Linas Balsys.

2011 m. kovas

2011 m. kovo 20 d. buvo įsteigta politinė partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis”.

2012 m. lapkritis

2012 m. lapkričio 24 d. neeilinio Suvažiavimo metu partijos pavadinimas pakeistas į „Lietuvos žaliųjų partija”.

Tikslai

Klimatui draugiška Lietuva

 • 2030 m. visa Lietuvoje suvartojama elektra pagaminta iš AEI
 • 2040 m. Lietuva tampa klimatui neutralia valstybe
 • 2045 m. bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų balansas yra neigiamas

Tikslas #1

Gyvenimas be atliekų

 • Lietuva be atliekų 
 • Įgyvendinama žiedinė ekonomika

Tikslas #2

Viešieji finansai bendram gėriui

 • Visiškai apmokestinama taršą sukelianti veikla
 • Subsidijos ir lengvatos skiriamos
  tik verslams ar veikloms, kurie
  prisideda prie viešųjų paslaugų ir
  gėrybių gausinimo

Tikslas #3

Gerovės valstybė

 • Valstybės vystymosi kryptis paremta Šiaurės šalių gerovės valstybės modeliu.
 • Jis taikomas tiek mokesčių, tiek socialinės apsaugos, tiek viešųjų
  paslaugų srityse. Taip pat siekiant užtikrinti darbo ir laisvo laiko balansą.

Tikslas #4

Demokratija aplink mus

 • Visuose sprendimų priėmimo lygmenyse ir visuose veiklos sektoriuose vadovaujamasi demokratijos principais.

Tikslas #5

Duomenys pagrįstiems sprendimams

 • Valstybės sprendimų priėmimas – atviras, pagrįstas duomenimis ir įrodymais.
 • Valstybės renkami duomenys – atviri visuomenei.
 • Valstybės institucijos naudoja atviro kodo technologijas.
 • Asmeniniai duomenys saugomi kaip asmens nuosavybė.

Tikslas #6

Investicijos į mokslą ir sveikatą

 • Lietuva – šalis, kurioje valstybės prioritetinės investavimo sritys yra išsilavinimas, mokslas bei žmonių sveikata.

Tikslas #7

Laisvė būti savimi

 • Lietuva, kurioje kiekvienas yra laisvas būti savimi, kol tai dera su kitų teisėmis.

Tikslas #8

Laiminga Lietuva

 • Pasaulio laimės indekse Lietuva rikiuojasi pirmajame šalių dešimtuke.

Tikslas #9

Pagarba gamtai

 • Gamtos ir gyvūnų teisės yra aiškiai įtvirtintos ir ginamos.

Tikslas #10

2021 m.

veiklos ataskaita

2020 m.

veiklos ataskaita

2019 m.

veiklos ataskaita

2018 m.

veiklos ataskaita

2017 m.

veiklos ataskaita

2016 m.

veiklos ataskaita

2015 m.

veiklos ataskaita

2014 m.

veiklos ataskaita

2013 m.

veiklos ataskaita