Rita Juozapaitienė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO EKSPERTĖ
Nepartinė kandidatė Lietuvos žaliųjų partijos kandidatų sąraše

Biografija:

Gimė 1965 m. liepos 22 d. Vilniuje.

1991 m. baigė Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą.

2001 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą.

2003 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo švietimo vadybos edukologijos magistro ir edukologijos magistro kvalifikacinius laipsnius.

1984–2004 m. dirbo Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“, lopšelio-darželio „Aušrelė“ muzikos mokytoja metodininke, renginių organizatore, nuo 2004 m. yra Vilniaus lopšelio-darželio „Želmenėliai“ direktorė.

2000 m. dalyvavo Pasaulio moterų suvažiavime Egipte.

Aktyvi visuomeninėje veikloje:

  • Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijos narė;
  • Ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijos valdybos narė;
  • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų „Sveikatos Želmenėliai“ asociacijos prezidentė.
  • Naujininkų bendruomenės pirmininko pavaduotoja ir valdybos narė.
  • Ėjo Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų komisijos narės pareigas, nuo 2012 m. buvo komisijos pirmininko pavaduotoja; nuo 2010 m. – Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomeninių reikalų komisijos narė.

Domisi jaunimo politika, švietimo ir socialiniais klausimais, kultūra.

Rita apie save:

„Esu komunikabili, iniciatyvi, aktyvi, greitai įsisavinu naujus dalykus, labai patinka bendrauti su žmonėmis, kurti ir organizuoti įvairias programas, projektus, renginius, dalyvauti ir įgyti naujų žinių seminaruose. Mėgstu keliauti, skaityti knygos, klausytis muzikos.“