Vilija Bezumavičiūtė

Miškų apsaugos aktyvistė, menotyrininkė

Lietuvos žaliųjų partijos Kauno m. skyriaus narė

 

Esu Vilija Bezumavičiūtė – aplinkosaugos aktyvistė, keliautoja, muzikantė, menotyrininkė. 

 

Gimiau 1987 m. balandžio 8 d. Kaune. Tėvai ir seneliai kilę iš Pasvalio ir Kauno rajonų, netolimas giminės medis siekia ir Latviją, Lenkiją. Nors gimiau mieste, nuo pat vaikystės jutau ryšį su gamta ir medžiais. Paauglystėje įsitraukiau į įvairias savanoriškas veiklas, pradėdama nuo socialinės rūpybos ir meno sričių. Vėliau, patyrusi, kad ne visi žmonės vertina gamtą taip, kaip man atrodo savaime suprantama ir teisinga, o klimato krizė yra nepakankamai sprendžiama problema, įsitraukiau į aplinkosaugos veiklą ir aktyvistų judėjimus, kurių tikslas išsaugoti sveiką aplinką visai žmonijai. 

 

2023 m. apsisprendžiau sutelkti savo pastangas būtent miškų apsaugos klausimui spręsti. Kodėl? Miškai – vienas svarbiausių mūsų partnerių, kovojant su klimato kaitą skatinančiomis perteklinėmis anglies dvideginio emisijomis. Šiuo metu užsiimu savanoriška veikla VšĮ „Girių inspekcijoje”, o likusiu laiku dirbu vertėja, kompiuterinės grafikos dizainere, kuriu internetinius puslapius. Taip pat turiu internetinį skaitytų/antikvarinių knygų knygynėlį.

 

Biografija:

2005 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnaziją.

2011 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros specialybę.

2011 – 2012 m. dirbo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje bibliotekininke, inicijavo edukacijų apie ekologiją ciklą moksleiviams.

2011 m. savanoriavo akcijoje „Darom 2011” kaip rajono koordinatorė.

2012 m. savanoriavo ir kėlė kompetencijas tarptautiniame prieš branduolinę energiją kovojančių aktyvistų ir ekspertų suvažiavime Vokietijoje, dalyvavo „Sortir du nucléaire” protestų prieš branduolinę energiją ir ginklus cikle Paryžiuje.

2012 m. savanoriavo inicijuojant privalomąjį referendumą dėl Visagino atominės elektrinės projekto.

2015 m. Kauno taikomosios dailės mokykloje įgijo Kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus specialybę.

2017 m. Kauno taikomosios dailės mokykloje įgijo fotografijos specialybę.

2021 m. buvo viena iš tarptautinio renginio „Švaros žaidynės“ („Clean Games”) iniciatorių ir organizatorių Kaune.

2021 m. aktyviai dalyvavo „Extinction Rebellion” (liet. Sukilimas prieš išnykimą) protesto eitynių „Eisena už klimato teisingumą: COP26, MES JUS STEBIME” organizavime.

2021 m. įstojo į Lietuvos žaliųjų partiją.

2021 – 2024 m. dirba laisvai samdoma vertėja, grafikos dizainere, internetinių puslapių kūrėja.

2022 m. organizavo nacionalinį gamtosauginių hakatonų – „Ateitonų” – ciklą su MB „9zuikiai”.

2023 m. dalyvavo ir savanoriavo organizuojant protestus kirtavietėse, savanoriavo proteste „Kieno miškas”.

2023 m. prisidėjo įkuriant ir savanoriauja Taikaus judėjimo už gyvosios gamtos išsaugojimą VšĮ „Girių inspekcija” veikloje – teikia pagalbą visuomenei tikrinant kirtimų teisėtumą, rūpinasi viešaisias ryšiais, kuria edukacinį turinį, organizuoja ir veda susitikimus su bendruomenėmis ir kt.

 

Publikacijos:

https://www.tv3.lt/naujiena/video/pasipiktine-aktyvistai-surenge-protesto-akcija-miske-lipo-ant-technikos-atliko-dainas-n1263519

https://amvmt.lrv.lt/lt/naujienos/visuomenininkes-m-jotautaite-ir-v-bezumaviciute-lankesi-valstybineje-misku-tarnyboje/

https://www.moteris.lt/lt/veidai/g-84826-pries-misku-kirtimus-kovojanti-aktyviste-v-bezumaviciute-ukine-veikla-yra-nesuderinama-su-gamtai-artima-miskininkyste?fbclid=IwAR0bVldxOC8zJ0h-0aEOGREqCN1o98mhylkJ_KGf7ThktYWZedmwOeP0Y7w

https://giriuinspekcija.lt/naujienos/pauksciu-apsaugai-svarbios-teritorijos-pavojuje/

https://giriuinspekcija.lt/naujienos/taikus-protestas-kieno-miskas/

https://giriuinspekcija.lt/naujienos/teise-i-sveika-saugia-ir-svaria-aplinka/