Ilona Stankevičienė

EKONOMISTĖ, ATREPRENERĖ
Lietuvos žaliųjų partijos Vilniaus m. skyriaus narė

Biografija:

Gimė 1970 m. liepos 23 d. Vilniuje, o visą vaikystę praleido gamtos apsuptyje – išpuoselėtame senelių vienkiemyje Zarasų rajone netoli Salako. Nuo mažens Ilona stebėjo, kaip pagal metų ciklą planuojami ir atliekami įvairūs ūkio darbai, kiek daug nuosaikumo ir išminties reikia, kad natūralūs ištekliai atsistatytų ir nuolat maitintų, teiktų saugumą ir poilsį. Tik gyvendamas darnoje su gamta ir prisitaikydamas prie jos, žmogus gali sukurti nuolat veikiančią ekosistemą ir mėgautis jos turtais.
 
Būdama dar visai maža, Ilona iš senelio ūkininko gavo pirmą tvarumo pamoką. Kartą kaimo parduotuvėlėje mergaitė pamatė spalvotą metalinę dėžutę su ledinukais ir paprašė nupirkti. Senelis saldainių nenupirko, bet grįžus į sodybą parodė anūkei vietą, kur dedamos visos ilgai yrančios atliekos. Tai buvo nedidelė ertmė po ūkiniu pastatu, į kurią, išėmus iš pamatų akmenį, buvo metami sudužę stiklai, metalinės pakuotės ir kiti sulūžę daiktai. Senelis tąkart pasakė, kad šios vietos jam turi pakakti visam gyvenimui. Jis paaiškino, kad nepirko saldainių, nes juos suvalgius, liktų metalinė dėžutė. Dėžučių vinukams ir kitoms meistravimo reikmėms jis dirbtuvėse jau turi pakankamai, tad tektų išmesti. Jei taip neapdariai elgtųsi, tai greitai neliktų vietos atliekų „talpykloje”, o negi mesi į krūmus.   
 
Paaugusi Ilona grįžo į Vilnių. Ji ėjo į vaikų darželį, baigė mokyklą Karoliniškių mikrorajone, kur gyveno su tėvais. Mergaitė lankė tautinius šokius „Ugnelėje”, vėliau profesionaliai sportavo tinklinį, mokėsi J. Vienožinskio dailės mokykloje.    
 
1991 m. baigė drabužių modeliavimo ir konstravimo studijas tuometiniame Lengvosios pramonės technikume.

2003 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos ir finansų bakalauro, 2006 m. – magistro kvalifikacinį laipsnį.

Karjerą siejo ir su privačiu, ir su valstybiniu sektoriumi – ėjo vadovaujančias pareigas organizacijos administravimo, personalo valdymo ir kitose srityse.

Yra aktyvi visuomeninėje veikloje: 

  • 2023 m. didžiausia bendruomenės balsų persvara visame Vilniuje išrinkta išrinkta įLazdynų seniūnijos Jonažolių seniūnaite.
  • nuo 2013 m. vadovauja nevyriausybinei organizacijai VšĮ „Tobulėkime kartu“, kurios veikla: mokymai, mentorystė, pagalba žmonėms susirandant darbą ir apsirūpinant pajamomis, grįžtant į darbo rinką ar studijas.
  • nuo 2022 m. įgyvendina projektą „Ecoplotas – socialinė erdvė“, skatinantį tvarumą ir bendruomeniškumą.
  • nuo 2021 m. vysto socialines siuvimo dirbtuves RETEX (socialinis verslas), kuriose antrinis tekstilės panaudojimas apjungia kūrybiškumo ugdymo ir užimtumo skatinimo tikslus.
  • 2022 m. baigė Atviros Lietuvos fondo NVO akademijos socialinio verslumo programą.
  • Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Alternatyvių investicijų detektorius“ partnerė, kuriant socialines inovacijas ir išbandant naujus integracijos į darbo rinką būdus. Apdovanota padėka už idėją, profesionalumą, aktyvų dalyvavimą kuriant bendruomenę ir rezultatus (ESFA, 2023).
  • ESF projektų sėkmės istorijų konkurse Žingsniai‘2022 apdovanota už drąsą ir kvėpimą keičiant pasaulį.
  • 2013-2022 m. buvo Vilniaus vietos veiklos grupės bendruomeninė partnerė Pietinėje ir Šiaurinėje teritorijose
  • buvo LR socialinės ir darbo ministerijos Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių 2014-2020 m. darbo grupės narė. 
  • 2010-2014 m. buvo mokymosi visą gyvenimą programos dalyvė (Švietimo mainų paramos fondas, LR švietimo ir mokslo ministerija, ES švietimo ir kultūros GD)
  • buvo LR švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programos darbo grupės narė.
  • nuo 2007 m. užsiima savanoryste ir neatlygintinu socialinio poveikio siekiančių organizacijų konsultavimu.

„Mėgstu kurti socialinius, kultūrinius, edukacinius projektus ir juos įgyvendinti. Įkvepia, kai apjungus įvairius išteklius, sinergija paskatina teigiamą pokytį žmogaus gyvenime ir bendruomenėje“ – sako Ilona.

 Profesinė patirtis: 

Darbo pradžia

Darbo
pabaiga

Darbovietė

Pareigos

2023

2024

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“

Direktoriaus pavaduotoja

2021

2024

UAB „Retexion“

Direktorė

2013

2024

VšĮ „Tobulėkime kartu“

Direktorė

2018

2021

UAB „Liofilis“

Direktorė

2014

2005

2016

2014

Lietuvos Respubikos ryšių reguliavimo tarnyba

Vartotojų skundų skyriaus vedėja

Kainų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

1993

2005

UAB „Litcargus“

Aviabilietų skyriaus vedėja

Klientų aptarnavimo vadybininkė

1992

1993

UAB „Frangrances International“

Vilniaus tarptautinio oro uosto Duty Free parduotuvės vedėja

Apie Ilonos veiklą:

https://seimos-kortele.lt/su-seimos-kortele-gyvenkime-tvariau/

https://www.verslimama.lt/vilniuje-daugiavaikes-seimos-keicia-kaili-dalinasi-reikalingais-daiktais/

https://www.linkedin.com/posts/prekybos-rumai_vilniaus-ppar-t%C4%99sia-komunikacijos-kampanijas-activity-6990560286294339584-5fEw/?trk=public_profile_like_view 

I. Stankevičienė: „Keistis daiktais – ekologiška“

VšĮ „Tobulėkime kartu“ jau beveik dešimtmetį įgyvendina įvairius socialinius projektus. Naujausias iš jų – tiesiogiai susijęs su aplinkosauga. Vilniuje veikianti organizacija atidarė naują erdvę, kurioje buria žmones, norinčius mokytis darbo įgūdžių, tvarumo ir gamtos tausojimo įpročių. Plačiau apie „ECOPLOTĄ“ pasakoja

Plačiau »