Rasma Pažemeckaitė

ŽMOGAUS TEISIŲ AKTYVISTĖ, ROMŲ BENDRUOMENĖS VADOVĖ
Lietuvos žaliųjų partijos Panevėžio m. skyriaus narė

Biografija:

Gimė 1987 m. gruodžio 1 d. 

Vaikystę praleido Vilniuje ir Panevėžyje. Baigė Panevėžio muzikos konservatoriją. Užsienyje studijavo medicinos slaugytojos, vėliau, grįžusi į Lietuvą, – transporto ekspedijavimo, statybų inižinerijos sritis. Šiuo metu dirba privačioje įmonėje verslo klientų administravimo vadove. 


Kalba lenkų, rusų, anglų, prancūzų, hindi, romų kalbomis.


Yra aktyvi visuomeninėje veikloje, ypač romų tautinės mažumos edukacijos ir integracijos srityse. Partneriauja Žmogaus teisių centro, „Media4change“, Tautinių mažumų departamento projektuose. Skaito pranešimus romų istorijos ir genocido temomis, kalba apie diskriminacijos tautiniu pagrindu prevenciją, prisideda prie pažeidžiamų grupių socialinės integracijos (kalėjusioms moterims padeda ieškoti darbo, veda pozityvios tėvystės paskaitas ir kt.).  


Laisvalaikiu mėgsta gaminti, šokti. Yra vieniša mama, augina dvynukes. Analizuodama neneurotipinio vaiko ugdymo specifiką, yra įsitraukusi į „Lietaus vaikai“ ir kitas tėvus vienijančias organizacijas.