Rūta Andriuškevičienė

Pedagogė
Lietuvos žaliųjų partijos Kauno miesto skyriaus narė

Biografija:

Gimė 1959 m. gruodžio 29 d. Panevėžyje, tarnautojų šeimoje.

1975 m. baigė vaikų muzikos mokyklą.

1978 m. baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą. Jį baigė 1983 m. ir gavo paskyrimą dirbti Kaune.

Sukaupė daugiau kaip 30 metų pedagoginio darbo stažą dirbdama mokytoja metodininke, kaip ekspertė rengdama ir vertintindama ugdymo ir mokytojų rengimo programas, rengdama užduotis profesniams konkursams.

Buvo viena iš Lietuvos mokytojų sąjūdžio steigėjų. Yra įsitraukusi į profesinių sąjungų veiklą. Dirbo Lietuvos Trišalėje taryboje, kur buvo Švietimo komiteto narė.  

Ėjo Lietuvos žaliųjų partijos Kauno m. skyriaus pirmininkės, Valdybos narės pareigas, šiuo metu – partijos Tarybos narė.

Aktyviai pasisako švietimo ir socialinės politikos temomis, kritikuoja Kauno miesto savivaldybėje dirbančių ir su Rusija kolaboruoti pasirinkusių asmenų veiklą.

Mėgsta keliauti, neseniai aplankė Australiją, Naująją Zelandiją.

 

Profesinė patirtis:

 

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Darbovietė

Pareigos

1983

2022

Kauno taikomosios dailės mokykla

Mokytoja metodininkė

2004

2008

Kauno darbo rinkodaros mokymo ir konsultavimo tarnyba

Ekspertė

2007

2008

Švietimo informacinių technologijų centras

Konsultantė

2015

2015

Ugdymo plėtotės centras

Metodininkė

2017

2017

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Vertintoja

2018

2022

Lietuvos trišalė taryba

Narė

2020

2020

Lietuvos darbdavių konfederacija

Programų rengimo ekspertė