LŽSP Aplinkos apsaugos ir tvarios plėtros komitete lankėsi “Lietuvos

  • Post category:Naujienos

2011 m. liepos 12 d. Aplinkos apsaugos ir tvarios plėtros komitete doc.
dr. Algimantas Bakas pristatė atliekų surinkimo ir tvarkymo problematika.
Daug dėmesio skirta atliekų hierarchijos sistemos klausimams. A. Bakas
nurodė , kad “Lietuvos padėtis šios hierarchijos atžvilgiu yra gerėjanti,
tačiau, deja, 90 proc. surinktų atliekų išvežama į sąvartynus“. Išskirtos
pagrindinės problemos: teisinio reguliavimo spragos, ekonominio
suinteresuotumo rūšiuoti atliekas stygius, atliekų surinkimo sistemos
valdymo ir reguliavimo spragos. Komitete pristatytos ir aptartos išeitys
ir galimos sistemos trūkumų šalinimo priemonės.”

Yra pranešėjo skaidres, kurias galima būtų gauti parašius laišką-prašymą
administracija@zaliasis-sajudis.lt