Valdybos posėdyje džiaugtasi sklandžiu naujų skyrių steigimu ir idėjų gausa

  • Post category:Naujienos

Trečiadienį (liepos 20 d.) vykusiame Valdybos posėdyje džiaugtasi naujo LŽSP Šalčininkų skyriaus įkūrimu. Valdyba dėkojo prie skyrių kūrimo daug prisidedantiems A. Morkūnui, Č. Jakovič, G. Saldžiūnui ir kitiems LŽSP nariams. Pastaruoju metu kiekvienas Valdybos posėdis pradedamas naujų narių priėmimu ir naujai įsisteigusių LŽSP skyrių prisistatymu. Naujų skyrių pirmininkai po Valdybos patvirtinimo pagal įstatus automatiškai tampa tarybos nariais.

Valdybos posėdyje apsilankę užsienyje gyvenantys lietuviai perdavė svetur gyvenančių tautiečių norą steigti skyrius ir kitose valstybėse.

Posėdyje netrūko ir naujų pasiūlymų žaliųjų idėjų sklaidai spartinti. Pateikta daug minčių renginiams ir akcijoms, kurios bus vykdomos artimiausiu metu.

Ypač džiaugtasi Austrijos žaliųjų partijos palaikymu ir iniciatyva atlikti parlamentinį M. Golovatovo paleidimo priežasčių tyrimą bei reikalavimais, kad oficialūs Austrijos asmenys atsiprašytų Lietuvos žmonių.