28-ojo LŽSP Valdybos posėdžio apžvalga

  • Post category:Naujienos

28-tojo Valdybos posėdžio, vykusio š.m. spalio 19 d., metu LŽSP narių sąrašą papildė du nauji nariai. Pristatytas naujai įkurtas LŽSP Vilniaus rajono skyrius, kurio pirmininku tapo Jonas Saldukaitis.

Posėdžio metu Valdybos nariai aptarė bei patvirtino aplinkos apsaugos ir tvarios plėtros komiteto pažymą atliekų tvarkymo bei vandenvalos klausimų. M. Nagevičių bendru valdybos narių sutarimu nuspręsta patvirtinti Energetikos komiteto pirmininku. Posėdžio metu aptarti ir veiksmai iki sausio 27 d. konferencijos “Anti-atominis pavasaris” bei ryšių su visuomene priemonių įgyvendinimas. Valdyba išklausė narių pastabas ir pasiūlymus dėl nario mokesčio surinkimo dydžio ir surinkimo.

LŽSP valdyba