Žalieji kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl statybų Karoliniškėse

Vakar „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą dėl  statybos darbų greta  Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio. “2011 m. gegužės mėnesį  Žaliųjų sąjūdis gavo Vilniaus I. Šimulionio g. 5 namo gyventojų kreipimąsi, kuriame buvo prašoma padėti išsiaiškinti, ar statybos darbai vyksta turint teisės aktuose numatytus statybos leidimus. Mums nerimą sukėlė galimas prieštaravimas LR  Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punkto nuostatoms, nustatančioms ūkinės veiklos apribojimus saugomos teritorijos kaimynystėje”,- kalbėjo Virginija Vingrienė.

Siekdamami apginti visuomenės teisėtus interesus, žalieji kreipėsi į  LR Saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijios, tačiau gautuose atsakymuose nebuvo pateiktas vienareikšmis atsakymas kaip taikytina minėta įstatymo nuostata.

2012 m. birželio 28 d. Šimulionio g. 5 namo gyventojai pakartotinai kreipėsi skųsdamiesi, kad griaunamas greta esančio Karoliniškių draustinio skardis, niokojamas prie statybvietės augantis ąžuolas bei pašalintas draustinio ženklinimas. Nei LŽSP kreipimąsis į minėtus valdžios organus, nei surengtas  gyventojų susitikimas su UAB „Renova“ ir  Saugomų teritorijų tarnybos atstovais teigiamų rezultatų nedavė. UAB „Renova“ atstovas negalėjo  nurodyti pastato aukščio metrais.

Todėl žalieji  tikisi, kad po kreipimosi į LR generalinį prokurorą bus atsižvelgta į visuomenės interesus ir priimti atitinkami veiksmai  dėl  statybos darbų, remiantis  LR įstatymais.

Kontaktai:
Sigutė
+370 675 919 42
administracija@lzsp.lt