G. Sodaitis: „Mąstai apie ateitį – veik dabar!“

  • Post category:Naujienos

Šaltinis: Prienų ir Birštono laikraštis “Gyvenimas”
http://www.gyvenimas.ot.lt/parsisiusti.html 

„Nusibodo aplinkui klausytis, kad Lietuvoje nieko neįmanoma padaryti. Jeigu mąstai apie ateitį, reikia veikti pačiam ir dabar,“ – taip savo apsisprendimą kandidatuoti į LR Seimą Prienų – Birštono rinkiminėje apygardoje aiškina Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Prienų skyriaus pirmininkas Gintautas Sodaitis.

Tai – ne tuščias rinkiminis šūkis, o jauno vyro nuostata – nelaukti malonės iš valdžios, o geresnio gyvenimo sau ir savo šeimai pasiekti darbu. Buvęs Užuguosčio kaimo vaikas karjeros laiptais užkopė nuo kurjerio iki transporto direktoriaus pareigų, o  šiandien vadovauja nuosavai transporto ir logistikos paslaugų įmonei UAB „BreviTra“.

34 – erių Gintautas Sodaitis pagal profesiją yra miškininkas. Baigęs studijas Kauno aukštesniojoje miškų mokykloje, jis įgijo bakalauro laipsnį Aleksandro Stulginskio universitete. Iki šiol tėviškėje ūkininkauja, laikydamasis ekologinių reikalavimų.

Iki šiol išsaugotas ryšys su gamta, profesinė etika nulėmė jo partiškumą, 2011 metais G.Sodaitis tapo Lietuvos žaliųjų sąjūdžio nariu.

– Man priimtinos žaliųjų idėjos, nes jie pasisako prieš atominę energetiką ir skatina plačiau naudoti alternatyvius atsinaujinančius energijos šaltinius. Jų veiklos programa yra nukreipta prieš monopolininkų įsigalėjimą visose strategiškai svarbiose srityse: ar tai būtų šilumos ūkis, ar atliekų surinkimas, ar žemės ūkis. Man ne tas pats, kokioje aplinkoje augs mano vaikai, todėl aktyviai dalyvauju aplinkosauginėje veikloje, esu Vilniaus gamtos apsaugos departamento neetatinis inspektorius. Reidų metu įsitikinu, kad nelegalių šiukšlynų miškuose vis dar yra ir jų bus, kol nepasikeis žmonių mentalitetas, požiūris į savo gyvenamąją aplinką, kol teršėjai nesusimąstys apie gamtos teršimo pasekmes savo ir vaikų sveikatai. Šiandien už nelegalią žvejybą skiriama 200 litų bauda ir tinklo konfiskavimas brakonieriams yra per menka nuobauda, todėl, manyčiau, kad būtina tobulinti įstatymus, sugriežtinant atsakomybę gamtos teršėjams, padidinant baudas, suteikiant gamtos apsaugos inspektoriams statutinių pareigūnų įgaliojimus, – mano Gintautas Sodaitis.

Jam imponuoja tai, kad Žaliųjų sąjūdžio nariai asmeniniu pavyzdžiu, organizuodami įvairias aplinkosaugines akcijas ir jose dalyvaudami, skatina žmones tvarkytis, atkreipia valdžios atstovų dėmesį į nelegalius šiukšlynus. G.Sodaitis sako, kad žaliųjų inicijuota Balbieriškio atodangos tvarkymo talka, kurioje kai kas bandė įžvelgti politiką, iš tikrųjų atskleidė, kad atsakingi asmenys išnaudojo ne visas įmanomas priemones, kad užtikrintų slenkančios atodangos apsaugą ir pasirūpintų jos lankytojų saugumu, kad principingai baustų gamtos teršėjus.

– Žalieji ne kalba, o veikia. Mes netgi sąjūdžio narių sąskrydžius rengiame kitaip, nei kitos partijos. Iš anksto pasirinkę apleistą ežero pakrantę, ją sutvarkome: surenkame šiukšles,  iškertame krūmokšnius, atžalas, išvalome priėjimą prie vandens, tik tuomet įsirengiame poilsiavietę. Šiemet taip buvo sutvarkyta Gelužio ežero pakrantė, – pasakoja LŽS Prienų skyriaus pirmininkas.

Jo teigimu, svarbi ir žaliųjų sąjūdžio švietėjiška veikla, skatinant nuo mažens saugoti gyvąją gamtą. Vis dėlto, jo teigimu, ši veikla duos naudos tik tuomet, kai šeima ir mokykla vaikams skiepys vienodas vertybes. Neretai vaikams pakanka vieno žmogaus, mokytojo, autoriteto, kuris sudomintų ir pritrauktų visuomenei naudingai veiklai. Toks žmogus Gintauto Sodaičio gyvenime buvo tuometinis Užuguosčio pagrindinės mokyklos dailės, muzikos ir dramos mokytojas Audrius Mickevičius. „Kartu su juo lankėm ir tvarkėm piliakalnius, poilsio aikšteles, keliavom, suradom bendraminčių, buvome užsidegę šia veikla. Mokytojas mums nerodė, ką ir kaip reikia daryti, jis mus išmokė mąstyti,“ – prisimena G.Sodaitis. Anot jo, iš šio būrelio vaikų išaugo puikūs žmonės, šiandien tarp jų yra baigusių aukštąsias mokyklas, įgijusių daktaro laipsnį, tapusių aukštos kvalifikacijos teisininkais.

-Taigi ir mažas kaimelis gali tapti tramplinu į užtikrintą ateitį, jeigu tik turėsi aiškų tikslą ir jo sieksi, – sako UAB „BreviTra“ savininkas, net ir nepalankiomis verslo sąlygomis, be darbo biržos tarpininkavimo ar valstybės paramos sukūręs per 60 darbo vietų, savo įmonėje įdarbinęs ir gimtojo kaimo vaikinų.

Jo įmonėje aukštesnes pareigas einantys kvalifikuoti darbuotojai išauginti iš krovėjų, sandėlininkų, kurjerių, vairuotojų. Šiandien 25 – 27 metų vaikinai jau savarankiškai vadovauja įmonės padaliniams, yra susikūrę aprūpintą ateitį. Jų pavyzdys tik patvirtina, jog nebūtina išvažiuoti į užsienį, galima susikurti kokybišką gyvenimą, rasti daugybę neatskleistų galimybių ir čia, Lietuvoje. Gintautas pastebi ir atvirkštinę tendenciją: jauni žmonės, padirbėję svetur, jau grįžta atgal, kuria savo verslus, ūkininkauja, nes čia, arčiau savo šaknų, jie jaučiasi stipresni.

-Nesuprantu tų, kurie keiksnoja gyvenimą Lietuvoje, valdžią, tačiau patys nepajudina nė piršto, kad kas nors pasikeistų į gera, netgi numoja ranka į rinkimus. Jeigu tu neišreikši savo nuomonės rinkimuose, atversi kelią toms pačioms partijoms, kurios ir toliau užsiims populizmu, o ne realiais darbais,  galinčiais pagerinti situaciją Lietuvoje – mokesčių mažinimu, bedarbystės, socialinių ir kitų problemų sprendimu. Todėl reikia jaunų ir drąsių žmonių, naujų politikų, kurie ateitų į Seimą su savo nuomone ir veiksmų planu, kurie apribotų nomenklatūros viešpatavimą, kurie nebijotų paklausti, kur ir kaip išleidžiami mokesčių mokėtojų surinkti pinigai… Atsinaujinimo reikia ir savivaldybėse, asmeniškai patyriau, kad šiandien valdžios atstovai ir nesuinteresuoti, ir nepajėgūs spręsti daugelį žmonėms svarbių  – šilumos, atliekų surinkimo, kelių būklės pagerinimo bei kitų problemų. Merai ir tarybos keičiasi, o problemos ir netgi … atsirašinėjimo tekstai išlieka tie patys, – su apmaudu pastebi Gintautas Sodaitis.

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio kandidatas Prienų – Birštono vienmandatėje rinkimų apygardoje kasdien susitinka su atskirų seniūnijų gyventojais. Gintautas Sodaitis sako, kad susitikimų metu, užuot kalbėjęs aukštomis frazėmis apie prieniečiams svetimus dalykus, vietos bendruomenių narių jis prašąs dalyvauti apklausoje ir anoniminėje anketoje užrašyti penkias jų gyvenamojoje vietovėse skubiausiai spręstinas problemas.

-Aplankius ir apklausus visas Prienų rajono bendruomenes, padedant VGTU dr. Rūtai Simanavičienei, bus sudarytas Prienų rajono problemų penketukas. Jį pristatysiu rajono spaudoje. Nepaisant to, kas laimės šiuos rinkimus, gyventojų lūkesčiai  bus išsakyti Prienų – Birštono vienmandatėje apygardoje išrinktam Seimo nariui, kuris gaus įpareigojimą savo kadenciją pradėti nuo Prienų rajono gyventojams skaudžių problemų sprendimo, – pažadėjo LŽS Prienų skyriaus pirmininkas Gintautas Sodaitis.