Konferencijos ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu“ dalyvių kvietimas

  • Post category:Naujienos

Vasario 19 d. įvykusios konferencijos ,,Žaliasis kelias – keiskimės kartu’’ metu buvo priimta rezoliucija. Kviečiame susipažinti su konferencijos dalyvių kvietimu:

Lietuvos ir Europos gyventojų tarpe populiarėja ekologiškas gyvenimo būdas ir stilius. Platus įvairių visuomenės grupių ratas pripažįsta ,,žaliąsias” vertybes. Visuomenė jau subrendo žaliajai politikai. Įteisinkime jos norą ir padėkime jai.

Visuomenė pasiilgo naujo ir nestandartinio požiūrio į dešimtmečiais neišsprendžiamas problemas, aiškiomis ekologinėmis nuostatomis paremtus sprendimus, pavargo nuo politinės priešpriešos.

Sąsajos tarp aplinkosaugos problemų ir žmogaus gyvenimo kokybės niekam nekelia abejonių. Mūsų uždavinys rasti racionalius ekonomikoje, energetikoje, aplinkosaugoje sprendimus, kurie tarnautų mums visiems, kuriais mes visi tikėtume, kurie tarnautų ne tik monopolinėms grupuotėms bet ir tenkintų socialinio teisingumo principus.

Aiškios ideologinės nuostatos, žaliesiems politikams leidžia būti šalies ilgalaikės vizijos garantais, rūpintis ne tik dabartimi bet ir jos ateitimi. Mes renkamės ne radikalių veiksmų, o įtikinėjimo, susitarimo ir konkrečių veiksmų kelią.

Orientuota tausojanti plėtra galima tik nuosekliai kreipiant vyriausybės ir visuomenės pastangas, sutelkiant jėgas nuosekliam darbui, vieningai siekiant laimingos visuomenės.

Konferencijos dalyviai kviečia visus rinktis “žaliąjį” kelią ir juo einant – keistis kartu politikoje, buityje visuose mūsų gyvenimo baruose! Tam reikalinga visų mūsų vienybė.