Valdybos posėdyje svarstytos statybų Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje problemos

  • Post category:Naujienos

2011 m. rugpjūčio 31 d. vykusiame 21 – ajame LŽSP Valdybos posėdyje
kalbėta apie Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje vykstančių statybų
keliamas grėsmes. V. Vingrienė pristatė statybų problematiką: gauti
skirtingi valstybės institucijų išaiškinimai dėl Saugomų teritorijų
įstatymo 9 str. 2 d. 8 punkto taikymo srities, o statybų bendrovė
nepaisydama LŽSP iniciatyva skirtų baudų ir toliau tęsia statybos darbus.
Bendrovė ginasi teigdama, kad Saugomų teritorijų įstatymas gina tik
saugomoje teritorijoje esančius objektus ir juo negalima remtis, kai
veikla vykdoma keletas metrų už draustinio ribos. Nutarta raštu kreiptis į
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją ir kt. institucijas prašant
išaiškinimo kaip taikyti ginčytiną įstatymo nuostatą. Karoliniškių
bendruomenės pirmininkas K. Turonis palaikė V. Vingrienės nuomonę, kad
statybos kelia grėsmę draustiniui ir priminė, kad, šis klausimas valstybės
institucijose svarstomas jau beveik metus.
Posėdyje taip pat diskutuota apie būsimus Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimus. Vienas iš pagrindinių LŽSP siekių sudaryti visiems kandidatams
vienodas sąlygas dalyvaujant rinkimuose. Todėl nutarta, kad visi LŽSP
kandidatai į LRS pagal LŽSP sąrašą privalo dalyvauti rinkimuose į LRS ir
vienmandatėje rinkimų apygardoje. Tokiu sprendimu siekiama sudaryti
vienodas sąlygas visiems kandidatams.
Atsižvelgiant į LŽSP narių išsakytus pageidavimus turėti nario pažymėjimus
buvo nutarta LŽSP platinti pažymėjimo elektroninę formą. Taip pat posėdyje
aptarti artimiausi susitikimai ir renginiai.

LŽSP valdyba