Žali.lt imasi iniciatyvos tvarkyti nelegalius sąvartynus

Nors vykdoma aktyvi šviečiamoji veikla viešų erdvių nešiukšlinimo klausimu, kaimo vietovės aprūpinamos konteineriais, organizuojamos kasmetinės sutvarkymo akcijos, vis gamtos šiukšlinimo problema vis dar gaji. Miškuose ar laukymėse, šalia buvusių uždarytų senų sąvartynų ir kaimų, sunkiai prieinamuose skardžiuose pasimato, staiga išdygstančios šiukšlių krūvos. Tokių nelegalių sąvartynų teritorijos nuolat pildosi senų padangų, kapų dekoravimo elementų ar buitinių šiukšlių kalnais, darkančiais gražiausius gamtos kampelius ir nemaloniai rėžiančiais gamtos mylėtojų akį.

Dauguma šių sąvartynų greičiausiai likę nuo visai nesenų laikų, kuomet šiukšlių atsikratymu kaimų gyventojai turėjo pasirūpinti patys, kaip tik išmano. Tiesą pasakius, aprūpinimo konteineriais ir šiukšlių išvežimo klausimas ir šiandien dar ne visur išspręstas. Taigi ir atsikratoma atliekomis taip, kaip kam fantazija leidžia. Pasitaiko nemažai atvejų, kai žmonės vis dėlto susigundo galimybe ir pigiau jomis atsikratyti apeinant centralizuoto išvežimo galimybę. Pakanka vieno ar kelių paliktų šiukšlių maišelių miške, ir netrunka išaugti didelė jų krūva. Sutvarkymas, savaime suprantama, jau gerokai sudėtingesnis procesas, o netvarkytas sąvartynas dar labiau masina tokius gudruolius.

Tuo susirūpinę Susivienijimo Žali LT nariai imasi iniciatyvos, organizuodami talkas šių vietų sutvarkymui, kartu pakviesdami visuomenę nešiukšlinti. Susikooperavę su Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkija tvarkymą pradėjome nuo Zujūnų seniūnijoje Vilniaus rajone esančio užteršto Griovių draustinio.

Pirmoji talka vyko šių metų birželio 15 d. Jos metu sutvarkyta tankaus miškelio teritorija ties Bieliūnų kaimu šalia keliuko į Girulius. Padėtis nepavydėtina, nes miškelis neabejotinai eilę metų buvo pavirtęs aplinkinių gyventojų ar pakeleivių patogiu šiukšlynu.

Nepabijoję ne itin švaraus ir ne itin širdžiai mielo užsiėmimo, talkininkai entuziastingai kibo į darbą, pasiruošę išvaduoti gražų gamtos kampelį nuo nemalonaus vaizdo. Nors gamtos išdaigos – smarki liūtis – šiek tiek sutrukdė, vis dėlto kelių kultūrinių sluoksnių šiukšlynas aštuonių talkininkų kompanijos įveiktas per dvi pavakares. Pririnkta per 100 maišų šiukšlių, krūva statybinių medžiagų, antkapių elementų ir senų padangų. Surinktų šiukšlių išvežimu pasirūpino UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Nors pasidžiaugėme pagaliau įveiktu nelengvu iššūkiu, tačiau Griovių draustinio šiukšlynų problema dar neišspręsta. Paėjus gilyn į mišką rasti dar keli, tiesa, kiek naujesni panašūs sąvartynai. Be to, dar laukia du dideli, analogiški sutvarkytajam šiukšlynai griovose tiesiog ant Neries kranto šalia Smiglių ir Pasienių kaimais.

Taigi draustinio sąvartynų sutvarkymo projektą nuspręsta pratęsti. Tuo tikslu liepos 30 d. 18 val. organizuojama antroji talka. Į talką iš Vilniaus žadame vykti organizuotai. Akcijoje be Žali LT aktyvistų, dalyvaus ir Sudervės girininkijos girininkas bei jo pavaduotoja, taip pat aplinkosaugininkai. Kviečiame prisijungti ir Vilniaus rajono savivaldybę, Zujūnų seniūniją, vietos gyventojus ir visus neabejingus gamtai žmones.

Sutvarkius ir išvežus šiukšles, žadame įrengti įspėjamąsias lenteles, kad ši problema nebeatsinaujintų. Viena iš projekto užduočių bus ir atsakingų institucijų raginimas kuo greičiau išspręsti aprūpinimo konteineriais klausimą.

Šios idėjos tikslas ne vien sutvarkyti konkrečias saugotinas vietas, bet ir pakviesti visuomenę neužsimerkti prieš šią problemą. Neapsiribokime vien šiukšlintojų iškeikimu, nepasitenkinimu, kad kažkas nesutvarko, o patys imkimės iniciatyvos. Tam nereikalingos didelės investicijos, pakanka noro, pasiryžimo ir pasiaukojamo darbo, kurio nauda gamtai ir mums patiems – akivaizdi ir neįkainojama.

Na, o tuos, kurie, visgi, neatsispiria pagundai pigiai atsikratyti savo atliekomis, kviečiame susimąstyti ir gerbiant gamtą, kitų žmonių triūsa ir pačius save – pagaliau sustoti.

 

Virginija Vingrienė

Susivienijimas Žali.lt