Įkurtas partijos skyrius Vilniuje

  • Post category:Naujienos
2011-08-22 d. Vilniuje įvyko steigiamasis LŽSP Vilniaus skyriaus
susirinkimas. Susirinkimui pirmininkavo partijos pirmininkas Juozas
Dautartas. Dalyvavo 43 partijos nariai, balsavime dalyvavo 34 nariai.
Skyriaus pirmininko kandidatūra pateikė Židrūnas Mackevičius ir Andrius
Samaitis. Rinkimuose vieno balso persvara pirmininku išrinktas Židrūnas
Mackevičius.
Pavaduotojais išrinkti LŽSP Tarybos nariai Andrius Samaitis ir Jūratė
Mažeikytė. Skyriaus kontroliere išrinkta LŽSP Tarybos narė Ramunė Sližytė.