Janas Haverkampas: ,,AE neturi būti ateities kartų rūpestis“

  • Post category:Naujienos

Gruodžio 3 d. ,,Ekobangoje“ Laisvojo universiteto (LUNI) iniciatyva įvyko garsaus ,,Greenpeace“ aktyvisto Jano Haverkampo (Jan Haverkamp) susitikimas su visuomene. J. Haverkampas, kaip atominės energetikos ekspertas, atvyko į Lietuvą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Baltarusija ir Lietuva: atominių elektrinių statybos grėsmės ir perspektyvos“ (Gruodžio 6 d.). Jis jau daugelį metų užsiima ekologinių atominių elektrinių problemų analize ir galimų sprendimų paieška visoje Rytų Europoje. J. Haverkampas buvo Slovakijos, Čekijos, Bulgarijos, Rumunijos, Rusijos AE poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ekspertas. Susirinkusiems J. Heverkampas pristatė ,,Greenpeace“ požiūrį į atominę energetiką. Šiltas ir jaukus pokalbis užtruko iki pat išnaktų.

Susirinkusiems, daugiausia žaliųjų judėjimo atstovams buvo pristatyta ,,Greenpeace“ susikūrimo koncepcija. Vaizdžiai iliustruodamas realių įvykių pavyzdžiais Janas Haverkampas išsakė savo ir ,,Greenpeace“ poziciją ne tik atominės energetikos, bet ir kitais: cheminių ginklų laidojimo jūrose ir vandenynuose, banginių medžioklės, branduolinio ginklo bandymų klausimais. Išsakyta nuostata, kad būtina mums patiems kovoti už geresnę ir saugesnę ateitį, visuomenė privalo žinoti, kas vyksta. ,,Greenpeace“ aktyvistas pasidalijo įsimintiniausių protestų prieš atominę energetiką prisiminimų nuotrupomis: branduolinio kuro atliekas gabenančio traukinio blokadą Vokietijos pasienyje, branduolinių atliekų pastatymą prie Europos Parlamento centrinio įėjimo, protestus prieš radioaktyvių atliekų skandinimą. Svečias noriai atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus ir entuziastingai palaikė išsakytas mintis apie galimus socialinių ir ekonominių problemų, kylančių atsisakius atominės energetikos, sprendimo būdus. Žaliųjų judėjimo ,,Ekobanga” lyderis Vytautas Ratkevičius pristatė savo idėją, kaip reiktų išsaugoti uždaromos Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų aukštą mokslinį potencialą Lietuvoje, pristatė elektromobilių gamybos Lieuvoje tendencijas. J.Haverkampas nepabijojo išsakyti kritikos ir ,,Greenpeace” atžvilgiu, patvirtindamas teiginį, kad ,,nėra namų be dūmų“. Užsiminta, kad per artimiausius metus ,,Greenpeace“ padaliniai gali pagaliau atverti duris ir Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. J.Haverkampas prisipažino netikįs, kad Lietuva sugebės pastatyti naują atominę elektrinę. Buvo parodytas ,,Greenpeace“ aktyvistų sukurtas filmas apie branduolinių atliekų keliamą žalą, nutylimą jų poveikį aplinkai ir didžiųjų valstybių nesugebėjimą užtikrinti saugumo. Keltas retorinis klausimas, ar tikrai galime tikėti, kad visas problemas pajėgs išspręsti ateinančios kartos. ,,Branduolinės atliekos kelia per didelę grėsmę, kad šios problemos sprendimas ir toliau būtų paliekamas miglotai ir neaiškiai ateičiai” – konstatavo J. Haverkampas. ,,Visuomenė privalo žinoti visą tiesą, apie tai kas vyksta. Bėda, kad dažnai net iškilūs politikai ir visuomenės veikėjai, viešai kalbantys apie branduolinę energetiką, iš tiesų nežino visos tiesos ir remiasi klaidingais faktais“.
Kaip pavyzdys buvo pristatyta prancūzų pokalbių laida, kurioje dalyvavo Prancūzijos prezidentas Nikolia Sarkozy (Nicola Sarkozy).

,,Mes nežinome ateities. Negalima naiviai vaikiškai tikėti, kad visa gali susitvarkyti savaime“- šiltu rankos paspaudimu ir kvietimu bendradarbiauti baigė pokalbį J. Haverkampas.

Nuotraukoje: Jano Haverkampo (dešinėje) susitikimas su visuomene ,,Ekobangoje“.