,,Lietuvos žaliųjų sąjūdžio“ steigiamasis suvažiavimas jau kovo 20 d.

  • Post category:Naujienos

2011 metų kovo 20 dieną, „Karolinos“ viešbutyje, Vilniuje įvyks politinės partijos „Lietuvos Žaliųjų Sąjūdis“ steigiamasis suvažiavimas, kurio metu bus įsteigta nauja politinė partija bei patvirtinti partijos įstatai, pristatyta ir priimta politinės partijos programa, išrinkti partijos pirmininkas, partijos valdyba ir taryba.

„Tai partija, turinti stiprią ir aiškią ideologiją. „Žalioji” politika turi būti klestinčios ir darnios ekonomikos širdis. Mūsų partija dirbs atsakingai ir efektyviai“,- teigia Juozas Dautartas – steigiamos partijos „Lietuvos Žaliųjų Sąjūdis“ iniciatyvinės grupės pirmininkas, aplinkosaugininkas, vienas iš Lietuvos žaliųjų judėjimo iniciatorių, Lietuvos laisvės kovų dalyvis .

Steigiamąjį suvažiavimą organizuoja partijos „ Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ iniciatyvinė grupė, „žaliąsias“ idėjas remiantys Lietuvos piliečiai. Suvažiavimas vyks pavasario lygiadienio, gamtos pabudimo ir Žemės dieną.

Partijos „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ (LŽSP) steigimą paskatino šiandieninė Lietuvos socialinė, ekologinė, politinė situacija ir realios grėsmės, kurios jau dabar kyla mūsų kraštui dėl ekologinės politikos ignoravimo. Partija „ Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ sieks visomis priemonėmis, įtvirtinti mūsų šalyje darnius žmogaus ir jį supančios aplinkos gyvenimo principus. ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdžio“ tikslas – vykdyti „žaliąją” politiką, kurioje ekonominė veikla kelia žmonių gyvenimo gerovę, saugo gamtinius išteklius ir mus supančią aplinką. Tokia politika yra mūsų valstybės tolimesnio kokybiško vystymosi pagrindas, jos išlikimo bei subalansuoto vystymosi šaltinis, nes dabartinė politinė kryptis neskatina taupyti ir racionaliai valdyti gamtinius ir žmogiškuosius išteklius, o tai veda prie šių išteklių nuolatinio naikinimo ar eikvojimo ir neišvengiamo sekančio ekonominių krizių ciklo pasikartojimo bei skurdo didinimo.

,,Lietuvos žaliųjų sąjūdžio“ steigiamajame suvažiavime žada dalyvauti Europos Žaliųjų partijos (EGP ) atstovas p. Aleksej Kozlov, pripažinti mokslininkai, visuomenės veikėjai, aktyvus jaunimas, palaikantys šiuolaikinių „žaliųjų“ idėjų sklaidą ir jų įtvirtinimą Lietuvoje.

DARBOTVARKĖ
8.00 – 9.30 Dalyvių (politinės partijos steigėjų) registracija
10.00 – 10.05 Įžanginis politinės partijos „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ steigėjų iniciatyvinės grupės pirmininko žodis
10.05 – 10.15 Politinės partijos steigėjų skaičiaus nustatymas
10.15 – 10.30 Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis ir kitų svečių pasisakymai
10.30 – 10.45 Suvažiavimo pirmininkaujančio, sekretoriaujančio ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
10.45 – 11.00 Suvažiavimo darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
11.00 – 11.30 Kavos pertrauka
11.30 – 11.50 Politinės partijos įstatų pristatymas ir tvirtinimas
11.50 – 12.20 Politinės partijos programos pristatymas ir priėmimas
12.20 – 12.40 Politinės partijos Pirmininko rinkimai
12.40 – 13.35 Pietų pertrauka
13.35 – 13.55 Politinės partijos Valdybos rinkimai
13.55 – 14.20 Politinės partijos Tarybos rinkimai
14.20 – 14.35 Politinės partijos Kontrolės komisijos rinkimai
14.35 – 15.00 Politinės partijos Etikos ir procedūrų komisijos rinkimai
15.00 – 15.15 Politinės partijos buveinės adreso nustatymas
15.15 – 15.25 Įgaliojimų pasirašyti politinės partijos įstatus bei kitus su politinės partijos steigimu susijusius dokumentus ir atstovauti politinei partijai LR Teisingumo ministerijoje, Juridinių asmenų registre pasirašant, pateikiant bei gaunant dokumentus, suteikimas
15.25 – 15.40 Suvažiavimo pabaiga
16.00 – 16.30 Spaudos konferencija

– Partijos programos projektas (skaityti čia).

– Partijos įstatų projektas (skaityti čia).

– Partijos vertybės (skaityti čia).

This Post Has One Comment

Comments are closed.