Aleksejus Kozlovas: Lietuvai atsiveria nauja Europos plėtros srategija „GREEN NEW DEAL“

  • Post category:Naujienos

Spalio 26 d.-28 d. Vilniuje svečiavosi Europos žaliųjų partijos vykdomojo komiteto narys, atsakingas už Baltijos šalis bei žaliojo Rytų – Vakarų dialogo „Green East West Dialogue“ tinklo plėtrą – Aleksejus Kozlovas (Alexey Kozlov). A. Kozlovas yra vienas iš devynių Europos žaliųjų partijos tarybos narių, vienintelis rytų Europos atstovas. Šio vizito tikslas – pristatyti visiškai naują Europos vystymosi strategiją – ekonominės ir socialinės plėtros modelį Green New Deal ir paspartinti Lietuvos prisijungimą prie jos įgyvendinimo bei globalaus europinio žaliųjų partijų tinklo. Green New Deal – tai trigubo lūžio – kreditų sistemoje, klimato kaitoje ir naftos industrijoje – sprendimas, formuojantis naujas žaliąsias darbo vietas (Green New Jobs), kurios turėtų lemti ekonomikos vystymąsi, ne vien siekiant šalies BVP augimo, bet ir remiantis kitais indikatoriais: žmonių sveikatingumo, gyvenimo kokybės ir pasitenkinimo didėjimu. A. Kozlovo atvykimas į Lietuvą – Spalio 8 – 10 d. Taline įvykusiame 13-tajame Europos Žaliųjų partijų Aljanso susitikime Lietuvos žaliųjų parodytos iniciatyvos vieningai ir darniai spręsti savo šalies ir regiono problemas rezultatas.
Green New Deal Lietuvai siūlo patrauklų milžiniškų emigracijos mastų likvidavimo būdą – Žaliąsias darbo vietas. Ši įdarbinimo sistema – Green New Deal politikos dalis, leisianti geriems ir kvalifikuotiems specialistams dirbti mėgstamą darbą savo šalyje, neprieštaraujant žaliesiems darnios aplinkos principams. Viena iš Žaliųjų darbo vietų kūrimo galimybių Lietuvoje – buvusių branduolinės energetikos specialistų srautų nukreipimas į alternatyviąją energetiką. Žaliųjų darbo vietų skaičius gali būti Green New Deal įgyvendinimo šalyje kokybės indikatorius.
Vienas iš žaliųjų prioritetų migracinėje politikoje – vieninga Europa, netoleruojanti skirstymo į rytus, vakarus, posovietines ir senąsias nares ir t. t. Europos žalieji pripažįsta skirtingų regionų specifiką, bet yra prieš judėjimo, apsisprendimo, kur dirbti ir gyventi suvaržymus. ,,Yra tik viena – europiečio pilietybė‘‘. – teigia A. Kozlovas. Emigrantų kultūrinis ir politinis integravimas privalo būti visokeriopai užtikrintas ir panašūs įvykiai, kokie dabar vyksta Prancūzijoje su romų tautybės žmonėmis, neturėtų vykti. Europos žaliųjų planuose ir opi ateities dilema – Latvijos rusakalbių, kurie iki šiol neturi visaverčių teisių, problema. Regiono vienijimas, pagalba kaimynėms – Baltarusijai ir Kaliningrado sričiai – integruotis į Europos Sąjungos politinę, ekonominę ir socialinę erdvę galėtų būti ir viena iš Lietuvos žaliųjų pagrindinių misijų.
Lietuvoje šiuo metu ypač opią atliekų deginimo gamyklos Vilniuje problemą Europos žalieji vertina kategoriškai: griežtas Prieš bet kokį nerūšiuotų atliekų deginimą ir siūlo energetikoje gręžtis į alternatyvios energetikos išteklius. Tik rūšiuojant ir perdirbant atliekas palaikomas glaudus dialogas su gamta, išvengiama ypač kenksmingų cheminių elementų išsiskyrimo deginant nerūšiuotas atliekas, ypač plastiką. A. Kozlovo nuomonę palaiko ir Lietuvos žaliųjų atstovai. Saulius Vytas Pikšrys, ekologinės bendrijos ,,Atgaja‘‘ pirmininkas, pabrėžė, kad susidariusi situacija iš esmės netenkina ir Lietuvos žalieji sieks sustabdyti nerūšiuotų atliekų deginimo gamyklųVilniuje ir kituose miestuose statybą.
Europos Žaliųjų narys ypač teigiamai vertina kylančią Lietuvos Žaliųjų iniciatyvą ir padidėjusią Žaliųjų idėjų sklaidą visuomenėje – jo nuomone laukiama rimtos revoliucijos. ,,Yra vilčių, kad Lietuvoje pamažu gimsta tikras europinis Žaliasis sąmojingumas. Svarbu suprasti, kad žalieji nėra tradicinės politikos atstovai: žaliosos vertybės nepriklauso nei kairei, nei dešinei – tai politinė alternatyva. Kiekvieno pasirinkimas, ar būti politiku, ar būti žaliu. Lietuvos žalieji išties turi didelį potencialą tapti svarbia Europos Sąjungos žaliųjų dalimi ir Baltijos regiono lyderiais‘‘ – įsitikinęs A. Kozlovas.

Daugiau informacijos apie Green New Deal galite rasti:
www.neweconomics.org/projects/green-new-deal,
www.greennewdealgroup.org

Nuotraukoje: Aleksejus Kozlovas, Europos žaliųjų partijos vykdomojo komiteto narys