Kviečiame visus LŽSP narius dalyvauti pilietinėje akcijoje “LR Konstitucijos egzaminas”

  • Post category:Naujienos

Maloniai kviečiame visus LŽSP narius, ypač visus skyrių pirmininkus,
sudalyvauti pilietinėje akcijoje “LR Konstitucijos egzaminas”, kuris visų
Lietuvos miestų savivaldybėse įvyks š.m. spalio 6 d. 12:00 val. Norintieji
dalyvauti šioje pilietinėje akcijoje, daugiau informacijos ieškokite savo
savivaldybės internetiniame puslapyje.

Visiems, o ypatingai musu partijos naujokams, tai – puiki galimybė
paanalizuoti ar prisiminti LR Konstitucijos punktus ir savo žinias
pademonstruoti savo savivaldybės atstovams bei vietinės spaudos
atstovams. Galbut geriausiai mūsų šalies Konstitucija išmanantis partijos narys ateityje bus
pakviestas prisidėti ir prie Teisingumo ministerijos darbo.

LŽSP valdyba