Įsteigtas Šiaulių rajono LŽSP skyrius

  • Post category:Naujienos

Šiaulių rajono Taločių kaime 2011-08-17 įvyko LŽSP Šiaulių rajono skyriaus steigiamasis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 13 balsavimo teisę turinčių partijos narių. Svečių teisėmis dalyvavo partijos pirmininko pavaduotojas Albinas Morkūnas, Etikos ir procedūrų komisijos narys Česlovas Jakovič ir partijos tarybos narys Valdemaras Ivaškevičius. Vyko plati diskusija aktualiais aplinkos apsaugos klausimais. Bendru sutarimu LŽSP Šiaulių rajono partijos pirmininku išrinktas Valdas Nausutis. Taip pat bendru sutarimu pirmininko pavaduotoju išrinkta Diana Nemunienė, o kontrolieriumi išrinkta Nijolė Varanavičienė. LŽSP Šiaulių rajono partijos skyriui laikinai suteiktas adresas Šiaulių rajonas, Vinkšnėnų kaimas, Basanavičiaus g. 203. Norintiems dalyvauti LŽSP Šiaulių rajono skyriaus veikloje, informacija teikiama telefonais: 8 687 84566, Valdas Nausutis; 8 675 46985, Albinas Morkūnas.