Kreipimasis dėl atominės energetikos plėtros Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse

  • Post category:Naujienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2010-04-26, Vilnius

Kreipimasis dėl atominės energetikos plėtros Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse

Mes, aplinkosauginių organizacijų nariai ir piliečiai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos, paminėdami Černobylio atominės elektrinės avarijos aukas ir prisimindami pasekmes, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę, ragindami atsisakyti pavojingų nepagrįstų planų dėl naujos atominės elektrinės statybos Visagine, netoli sienos su Latvija ir Baltarusija. Vietoj atominės energetikos siūlome plėtoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais, energijos taupymu ir efektyviu vartojimu, „protingomis“ energetinėmis sistemomis grįstą energetikos strategiją. Tokia strategija sukurtų daugiau darbo vietų, panaudotų vietinius išteklius ir padidintų šalies bei regiono saugumą.

Ragindami atsisakyti atominės energetikos vystymo Lietuvoje ir aktyvia tarptautine politika prisidėti prie saugesnio nebranduolinio regiono kūrimo, primename, kad:

– Politinis sprendimas statyti naują atominę elektrinę Lietuvoje buvo priimtas be išsamių konsultacijų ir viešų svarstymų su visuomene, lydimas skandalų dėl LEO LT;

– Iki šiol nepateikti jokie argumentai dėl atominės elektrinės statybos ekonominio pagrįstumo, galimų nebranduolinių alternatyvų, branduolinės saugos ir radioaktyvių atliekų tvarkymo ilgalaikio sprendimo;

– Atominės elektrinės statyba Lietuvoje politiškai užkerta kelią galimybei kritiškai įvertinti kaimynių šalių pastangas statyti atomines jėgaines šalia Vilniaus ir Lietuvos pasienyje;

– Pasirinktas atominės energetikos kursas kursto nesantaiką tarp kaimyninių šalių, atitraukia žmogiškuosius ir finansinius išteklius nuo darnios energetikos plėtros;

Naujų atominių elektrinių statyba Lietuvoje ir greta jos sienų sukuria prielaidas didelėms ir skaudžioms avarijoms, kokios įvyko Kanados, JAV, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos, Japonijos, Prancūzijos ir kitų šalių atominėse elektrinėse.

Lietuva neturi nei finansinių, nei technologinių, nei žmogiškųjų išteklių tvarkytis su atominės energetikos tiesioginėmis ir šalutinėmis problemomis, kurioms sprendimų iki šiol nerasta visame pasaulyje: labai brangiems AE statybų ir uždarymo kaštams padengti; radioaktyvių atliekų ilgalaikiam tvarkymui; apsaugai nuo terorizmo ir branduolinių medžiagų neplatinimui užtikrinti; apsaugai nuo radiacinės taršos ir neigiamos įtakos aplinkai bei žmonių sveikatai užtikrinti.

Mes netikime politikų ir branduolinės pramonės atstovų pažadais aprūpinti Baltijos šalis pigia ir saugia energija. Tokią galimybę paneigia 3 metus vėluojančio ir dvigubai pabrangusio branduolinio reaktoriaus statyba Suomijoje, kurios metu nustatyta virš tūkstančio grubių saugos pažeidimų ir defektų. Toks stebuklas neįvyko per atominės energetikos gyvavimo laikotarpį, todėl jis neįmanomas ir Lietuvoje, Rusijoje, Baltarusijoje.

Mes – Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos gyventojai – nenorime gyventi „branduoliniame žiede“ ir pasisakome prieš Visagino, Baltijos ir Astravo atominių elektrinių statybą. Mes už nebranduolinį regioną ir ateitį be atomo.

Bendrija „Atgaja“ (Lietuva), „Ekodom“ (Baltarusija), „Ekozaščita“ (Rusija), kartu su Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos iniciatyvine grupe, Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija, Baltarusijos antibranduoline kampanija ir visais geros valios žmonėmis