Įsteigtas jau septintasis partijos skyrius Druskininkuose.

  • Post category:Naujienos

Šių metų birželio 18 d. įsteigtas jau septintasis „Lietuvos žaliųjų sąjūdžio“ partijos skyrius Druskininkuose. Susirinkimas vyko miško muziejuje „Girios aidas“, dalyvavo 10 skyriaus steigėjų ir svečiai. Iš anksto anketas buvo pateikę dar trys norintieji prisijungti prie partijos, kurie dėl įvairių priežasčių susirinkime dalyvauti negalėjo.

Patvirtinti skyriaus nuostatai, laikina skyriaus buveinė, diskutuota įvairiais partijos klausimais. Į partijos pirmininkus iškeltos keturios kandidatūros – Jono Bilinsko, Arūno Matulaičio, Gintaro Čekausko ir Astos Galbogytės. Jonui Bilinskui ir Arūnui Matulaičiui kandidatuoti atsisakius, balsų dauguma pirmininku išrinktas Gintaras Čekauskas (Gintaro Čekausko kandidatūrą palaikė 8, Astos Galbogytės – 2 steigėjai). Pavaduotoju bendru steigėjų sutarimu išrinktas Arūnas Matulaitis, kontrolieriumi – Petras Bilinskas.

Skyrius planuoja aktyviai prisidėti inicijuojant ir organizuojant parašų rinkimą dėl referendumo prieš atominės elektrinės Visagine statybas, įvardyti aktualias problemas aplinkosaugos, atliekų tvarkymo, miškų ir viešųjų erdvių priežiūros bei jų išsaugojimo klausimais, taip pat socialinėje, ekonominėje ir kitose srityse, teikiant pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų tiek vietos savivaldos, tiek šalies mastu. Numatoma organizuoti renginius, akcijas, teikti pareiškimus pasisakant minėtais ir kitais aktualiais klausimais.