You are currently viewing Linas Balsys: Nesąžiningi gyvenamųjų namų pirmininkai bus sutramdyti, o gyventojų teisės – apgintos

Linas Balsys: Nesąžiningi gyvenamųjų namų pirmininkai bus sutramdyti, o gyventojų teisės – apgintos

Linas Balsys_new

Šiandien Seime po pateikimo bendru sutarimu buvo pritarta Dau­gia­bu­čių gyvenamųjų na­mų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pataisoms. Svarstymas ir balsavimas dėl jų priėmimo planuojamas Seimo rudens sesijoje. Naujosios pataisos pažabos nesąžiningus daugiabučių bendrijų pirmininkus. 

„Dėl įstatymų spragų, pasitaiko nemažai bendrijų pirmininkų, kurie užima šias pareigas po 20 ir daugiau metų niekada neperrinkti ir nesušaukę susirinkimų, pasinaudoję įstatymų leidžiama galimybe eiti pareigas laikinai. Kai kurie jų tampa savotiškais „feodalais“, bylinėjasi su bendrijos nariais už pačių bendrijos narių pinigus, piktnaudžiauja savo padėtimi, neteikia gyventojams jiems rūpimos informacijos apie bendrijos veiklą ir finansus“, – teigė įstatymą pateikęs Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys.

Pasak  Lino Balsio, šiuo metu galiojančiame teisės akte nėra aiškiai ir vienaprasmiškai apibrėžtos bendrijos pirmininkų teisės ir pareigos, o jų parengti įstatai dažnai tampa viršesni už įstatymus ir atveria kelią savivalei.

„Šis įstatymo projektas buvo parengtas, remiantis bendrijų gyventojų pasiūlymais bei skundais dėl jų gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkų savivalės. Nors dabartinis įstatymas neleidžia iš bendrijų per prievartą pašalinti jos narių, tačiau kai kurie pirmininkai šį įstatymą apeina ir, nurodę savo bendrijos įstatuose išlygas, gali suspenduoti narystę bendrijoje. Nauja įstatymo redakcija būtų draudžiama be narių sutikimo juos pašalinti iš bendrijos ar sustabdyti jų narystę, kad būtų priimami pirmininkui palankesni sprendimai“, – sakė L. Balsys.

Pataisomis taip pat įteisinama nuostata, jog bendrijos pirmininkas dirbtų pagal terminuotą sutartį, pasibaigus kadencijai iškart netektų algos, jei nesušauktų visuotinio susirinkimo ir nebūtų perrinktas.

Seimo nario teigimu, jis dažnai sulaukia gyventojų skundų dėl neskaidriai vykstančių sprendimų visai bendrijai aktualiais klausimais, dažnai su jais gyventojai nėra supažindinami.

„Kai kurie bendrijų pirmininkai sprendimą visiems gyventojams svarbiais klausimais, tokiais kaip, pavyzdžiui, daugiabučio namo stogo remontas, lifto keitimas, bendrų patalpų remontas, priima apklausos būdu. Tokios apklausos ne visada būna skaidrios, pirmininkas gali manipuliuoti klausimo formuluote, formuoti žmogaus nuomonę sau palankia linkme. Nauju įstatymo projektu siekiama, kad sprendimai dėl svarbiausių reikalų, tokių, kaip bendrijos įstatų keitimo, dėl pirmininko ir valdybos narių rinkimo ir atšaukimo iš pareigų bei bendrijos reorganizavimo ir panaikinimo būtų priimamai tik susirinkimų būdu. Taip pat visi priimti sprendimai turi būti skelbiami viešai, kad su jais susipažintų ir sprendimo priėmime nedalyvavę gyventojai“, – teigė L. Balsys.

Įstatymo projekte nurodytas ir draudimas pirmininkams naudoti bendrijos lėšas savo teisinių ginčų išlaidoms padengti. Taip siekiama pažaboti pirmininkus, kurie samdosi teisininkus ginti ne bendrijos, bet asmeninius interesus, o teisiniai ginčai visiškai nėra susiję su bendrijos reikalais.

Tam, kad pirmininkai būtų suinteresuoti aktyviau spręsti bendrijos klausimus ir atstovauti jos narius, siūloma jo kadencijos laiką sutrumpinti iki dviejų metų, o naujo pirmininko kandidatūrą patvirtinti per 3 mėnesius vietoje esamų 12 mėnesių. Šios pataisos leistų išvengti atvejų, kai dėl kitų kandidatų balsavimo rezultatų apskundimo užsitęsia pirmininko patvirtinimas, o neperrinktam pirmininkui teisminių ginčių metu dar visus metus gali būti mokamas atlyginimas, nors jis jau nebevykdo savo pareigų.