SKELBIMAS dėl partijos skyriaus steigimo Prienuose

  • Post category:Naujienos

Prienuose 2011 m. gegužės 27 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, Vytauto g. 35, Prienai,  įvyks LŽSP Prienų skyriaus steigiamasis susirinkimas, pirmininko,  pavaduotojo ir kontrolieriaus rinkimai, naujų narių priėmimas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti. Papildoma informacija 2011m. gegužės 21 d. Prienų rajono ir Birštono miesto laiktaštyje „Gyvenimas“ ir tel: 8 685 26777.