Nauja LŽP nario mokesčio mokėjimo tvarka

  • Post category:Naujienos

Iki Naujųjų Metų planuojama su Swedbanku pasirašyti sutartį, kuri leistų visiems aktyviems partijos nariams, tiesioginio debeto būdu mokėti nario mokestį kiekvieną mėnesį. Tai nauja priemonė, kuri padėtų užtikrinti labai minimalaus ir skurdaus partijos biudžeto vykdymą. Kiekvienas partijos narys galės pasirinkti laisvanoriškai, kokį nario mokestį jis mokės kas mėnesį – t.y. jam nieko daryti nereikės, nes pagal pasirašytos trišalės sutarties sąlygas pats Swedbank kas mėnesį perves sutartą sumą tarp partijos ir atskiro jo nario į partijos sąskaitą. Papildomai informuojame, kad nei Jūsų kolegos, nei darbdaviai, nei kiti asmenys nežinos, kad mokate savanoriškai nario mokestį, niekas, išskyrus partijos administracijoje dirbančius asmenis, kurie kartu bus pasirašę konfidencialumo sutartį, nežinos kokio dydžio nario mokestį kas mėnesį Jūs pasirengę sumokėti. Tai bus tik Jūsų sprendimas, pareikštas laisva valia, nors kaip žinote yra priimtas LŽSP Tarybos nutarimas, kad visi nariai, išskyrus partijos steigėjus, kas mėnesį minimaliai turi sumokėti 1 lito nario mokestį. Tačiau kartu su šiuo nutarimu LŽSP Taryba rekomenduoja aktyviems partijos nariams mokėti bent 1 proc. atlyginimo dydžio nario mokestį kiekvieną mėnesį.