You are currently viewing Linas Balsys: Jau 11 metų esame NATO nariai

Linas Balsys: Jau 11 metų esame NATO nariai

Nato

Jau vienuolika metų esame NATO nariai. Sveikinu visus ir džiaugiuosi! Kadaise, praėjus tik visai nedaug laiko nuo priėmimo, Romoje teko nuoširdžiai pabendrauti su šviesios atminties Lietuvos diplomatijos legenda K. Lozoraičiu. Tai, kad esame ES ir NATO nariai yra tiesiog stebuklas, sakė tuomet ambasadorius. Pritariau jam tada, pritariu ir dabar.

Tik negaliu pritarti tiems politikams, ypač politikėms, kurie menkina NATO partnerius, viešai kalbėdami, jog NATO mūsų neapgintų, grėsmės atveju, ir kad būtent dėl to turime stiprinti savo karines pajėgas. Be abejo, savo karines pajėgas turime stiprinti, bet tikrai ne dėl to kad NATO partneriai mus paliktų likimo valiai! Tikrai nepaliktų. Tikiu Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsniu, tikiu mūsų partneriais. Didžiuojuosi, kad teko būti liudininku, kai Lietuvos ratifikuota narystės sutartis buvo deponuota Vašingtone. Islandija ir Liuksemburgas apskritai neturi savo kariuomenių, o NATO juos vistiek gintų, nes jie yra garbingo klubo nariai.

Viešas Lietuvos vadovų kalbėjimas, skleidžiant nepasitikėjimą NATO partneriais yra naudingas tik mūsų nedraugams ir priešams. O Lietuvos kariuomenę turime tikrai stiprinti, kad galėtume kuo efektyviau prisidėti prie kolektyvinės gynybos.

Mano manymu, šauktiniai čia ne išeitis. Turime turėti pilnai sukomplektuotus batalionus iš profesionalių karių, kurie būtų normaliai aprūpinti, gautų geras algas, turėtų ne po 8 šovinius pratyboms (ką po savęs paliko buvusi konservatorių ministrė) , o pilnai pasirengę bet kuriuo metu prisijungti prie NATO partnerių, kaip lygūs su lygiais, tiek pratybose, tiek tikrame mūšyje.

Žinau, kad tai galime, mačiau du kartus lankydamasis Afganistane, kaip efektyviai mūsų kariai ten veikė, ypač specialiosios paskirties. Tačiau Afganistane nebuvo nei vieno šauktinio. Ir gerai, kad nebuvo, nes kelis mėnesius (tegul ir devynis) apmokyto aštuoniolikmečio šansai išgyventi tikro karo sąlygomis – minimalūs, lyginant su gerai parengto profesionalo.

Neabejoju, kad grįšime prie profesionalų kariuomenės, kai baigsis kai kurių politikų pseudopatriotinės viešųjų ryšių akcijos.