Lietuvos žaliųjų partija ir Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija tapo socialiniais partneriais

Lietuvos žaliųjų partija ir Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija, siekdamos bendradarbiauti geležinkelių transporto plėtroje, pasirašė memorandumą bei tapo socialiniais partneriais.

Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio, šiandien Lietuvoje svarbu užtikrinti efektyvią geležinkelių transporto veiklą bei infrastruktūros plėtrą, kuri ne tik pagerins susisiekimą, bet ir prisidės mažinant oro užterštumą.

„Šiuo metu Lietuvoje populiariausia transporto priemone išlieka automobiliai, kurie yra ir pagrindiniai didžiųjų miestų oro taršos šaltiniai. Tuo tarpu geležinkelių transportas yra vienas iš mažiausiai teršiančių ir net tris kartus mažiau išmeta šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei kelių transportas. Pagrindinė problema šiandien – dar nepakankamai išplėtota geležinkelių transporto infrastruktūra ir netinkamai vykdoma Vyriausybės politika, skatinant keleivių pervežimą geležinkelių transportu. Turime pasirūpinti geležinkelių transporto infrastruktūros plėtra, kad geležinkeliu galima būtų pasiekti visus Lietuvos miestus, o krovinių pervežimo srityje, kuri duoda milžiniškas pajamas Lietuvos biudžetui, dar labiau stiprinti investicijų į krovinių srautų iš Vakarų į Rytus ir iš Rytų į Vakarus didėjimą“, – sakė L. Balsys.

Pasirašytu memorandumu Lietuvos žaliųjų partija bei Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacija įsipareigojo siekti viešosios geležinkelių infrastruktūros finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, išlaikyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ kaip integralią geležinkelių (minimaliai ir racionaliai restruktūrizuotą, neprivatizuotą) įmonę, vadovaujantis Europos sąjungos direktyvų nuostatomis laikytis sutarties dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ patiriamų nuostolių teikiant viešąsias paslaugas (keleivių vežimą) kompensavimo bei maksimaliai užtikrinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų socialines ir ekonomines garantijas.