Kviečiamas II LŽSP Tarybos posėdis

  • Post category:Naujienos

2011 m. birželio 16 d. įvyks antrasis politinės partijos „Lietuvos Žaliųjų Sąjūdis“ (toliau – LŽSP) Tarybos posėdis. LŽSP Tarybos posėdį inicijavo LŽSP pirmininkas Juozas Dautartas.

II LŽSP Tarybos posėdžio darbotvarkė:

1. LŽSP Tarybos posėdžio sekretoriaus rinkimai.
2. LŽSP Pirmininko Juozo Dautarto pranešimas apie politinę situaciją šalyje, 2011 metų antrojo pusmečio LŽSP veiklos strategijos tvirtinimas (pranešimo trumė – ne daugiau kaip 30 minučių).
3. LŽSP Valdybos veiklos ataskaitos pateikimas (ataskaitą pristato LŽSP Pirmininko pavaduotojas Gintaras Saldžiūnas, pristatymo trukmė – ne daugiau kaip 20 minučių).
4. Diskusijos ir pasisakymai (vienam pasisakymui ne daugiau kaip 5 minutės, bendroji diskusijų trukmė iki 30 minučių).
5. Pertrauka (15 minučių trukmės kavos pertrauka).
6. LŽSP nario mokesčio dydžio, rinkimo, paskirstymo tvarkos tvirtinimas (LŽSP Tarybos nutarimo projektas dėl LŽSP nario mokesčio dydžio, paskirstymo ir tvarkos pridėtas prie siunčiamo kvietimo, projektą pristato LŽSP Pirmininko pavaduotojas Gintaras Saldžiūnas). Klausimo pristatymui – iki 10 minučių, atsakymams į pateiktus klausimus dėl šio darbotvarkės klausimo skiriama iki 15 minučių.
7. Naujų LŽSP Tarybos narių (įsteigtų LŽSP skyrių pirmininkų) pristatymas. Naujus LŽSP Tarybos narius (įsteigtų skyrių pirmininkus) pristato LŽSP pirmininko pavaduotojas Albinas Morkūnas. Klausimo pristatymui – iki 10 minučių, atsakymams į pateiktus klausimus dėl 7 darbotvarkės klausimo skiriama iki 15 minučių.
8. LŽSP Tarybos vidinė komunikacija, panaudojant LŽSP tinklapį ir elektroninį paštą (pristato LŽSP pirmininko pavaduotojas Saulius Lapienis). Klausimo pristatymui – iki 15 minučių, atsakymams į pateiktus klausimus dėl 8 darbotvarkės klausimo skiriama iki 30 minučių.