Įsteigtas LŽSP Kauno skyrius

  • Post category:Naujienos

Š.m. birželio 14 d. buvo įstaegtas LŽSP Kauno skyrius. Steigiamasis susirinkimas vyko simboliškoje istorinėje vietoje – Kauno architektų sąjungos patalpose, kurios mena tiek Atgajos, tiek Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio kūrimosi susirinkimus (šiuo metu šiose patalpose yra įsikūrusi įmonė HUB Kaunas). Ši vieta bendru susirinkimo narių sutarimu, buvo pasirinkta kaip LŽSP Kauno skyriaus buveinė Vilniaus g. 22, 44280 Kaunas.

Susirinkime dalyvavo 34 LŽSP steigėjai ir 14 svečių iš kurių 8 užpildė anketas įstoti į LŽSP gretas.

Susirinkime su nedideliais pataisymais buvo patvirtinti skyriaus nuostatai. Į LŽSP Kauno skyriaus pirmininko poziciją buvo iškelti du
kandidatai Karina Klinkevičiūtė ir Tomas Kažemėkas. Absoliučia balsų dauguma į skyriaus pirmininkus išrinktas Tomas Kažemėkas (30 balsų už Tomą Kažemėką, 2 balsai už Kariną Klinkevičiūtę, ir 2 susilaikė). Skyriaus pirmininko pavaduotojais išrinkti Jonas Paičius, Rimantas Grigauskas ir Karina Klinkevičiūtė. Skyriaus kontrolieriumi išrinktas Vidmantas Kniūkšta. Taip pat susirinkimas patvirtino strategines skyriaus darbo kryptis artimiausiam periodui, kurių svarbiausios yra vidinis skyriaus darbo ir komunikacijos stiprinimas, Darbas su vietos bendruomenėmis, akcijų organizavimas siekiant iškelti opias aplinkosaugines, socialines, ekonomines ir kutūrines problemas bei ieškoti sprendimų kaip šias problemas sušvelninti ar likviduoti, išorinė komunikacija viešinant skyriaus iniciatyvas, bei darbas su viešūjų ryšių partneriais.

Po susirinkimo oficialiosios dalies įvyko naujų narių priėmimas ir neformalus bendravimas, kiio eigoje kilo naujų iniciatyvų, kurių
įgyvendinimas turėtų prasidėti artimiausiu metu.

Informaciją parengė Saulius Pikšrys