LŽSP Valdybos posėdyje aptartas pasiruošimas kitų metų sausio 27 d. vyksiančiai spaudos konferencijai dėl atominės energetikos žalos

  • Post category:Naujienos

Šių metų rugsėjo 28 d. vykusiame LŽSP Valdybos posėdyje aptartas pasiruošimas kitų metų sausio 27 d. vyksiančiai spaudos konferencijai dėl atominės energetikos žalos Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms. Šios konferencijos viešnia sutiko būti Europos „Žaliųjų Sąjungos“ viceprezidentė, Europos parlamento Žaliųjų frakcijos viena iš pirmininkų Rebecca Harms.

Posėdyje Valdyba taip pat aptarė ir Atsinaujinančiųjų gamtinių išteklių energetikos įstatymo projektą, kurio pateikimui svarstyti LRS siūloma surinkti 50 tūkst. rinkėjų parašų.

Posėdyje dalyvavo ir Vilniaus “Metro Sąjūdžio” pirmininkas Juozas Zykus, pristatęs sostinėje planuojamo įrengti metro projektą bei pakvietęs dalyvauti Vilniaus miesto bendruomenių sąskrydyje spalio 1 d. A. Morkūnas priminė, kad spalio 2 d. 11 val Daukanto aikštėje vyks baigiamoji Kaštonų gelbėjimo akcija.

L. Šalkauskienė pristatė naują LŽSP narį, kuris posėdyje asmeniškai dalyvauti negalėjo. Tai davė pagrindo svarstyti, ar tokia praktika yra priimtina. Valdyba nutarė, kad asmenį į LŽSP priimti jam asmeniškai nedalyvaujant galima, tačiau tam būtina skyriaus pirmininko rekomendacija.

Posėdyje taip pat kalbėta, kad LŽSP būtina turėti žmones, galinčius kompetentingai pasisakyti ir atstovauti LŽSP prisistatant visuomenei.

LŽSP valdyba