GREEN NEW DEAL politika – klestinčios ir darnios ekonomikos varomoji jėga

  • Post category:Naujienos

Spalio 8 – 10 dienomis Taline vyko 13-tasis Europos Žaliųjų partijų Aljanso susitikimas, kuriame dalyvavo Žaliųjų partijų atstovai iš 32 valstybių. Europos Žaliųjų partija (The European Green Party) yra aljansas, kurio nariai yra nacionalinės Europos Žaliųjų partijos, partneriai – Užkaukazės, Vidurinės Azijos ir kitų regionų Žaliųjų atstovai. Europos Žaliųjų partijų susitikimo pagrindinis tikslas buvo apsvarstyti Europos Žaliųjų partijų kuriamą naują Europos socialinę-ekonominę politiką – GREEN NEW DEAL (daugiau informacijos galite rasti http://europeangreens.eu/menu/home/). Jame dalyvavo Lietuvos Žaliųjų partijos atstovai Saulius Pikšrys, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius, ir Vytautas Ratkevičius, VŠĮ ,,Ekobanga‘‘ vadovas.

GREEN NEW DEAL politika paremta siūlymu perorientuoti Europos ekonomikos vystymąsi nuo kiekybinių išraiškų (tokių kaip BVP ir kitų makroekonominių indikatorių augimas) į
kokybinius rodiklius, tai yra matuoti žmogaus gyvenimo kokybės ir komforto gerėjimą bei aplinkos kokybės užtikrinimą. Tam yra sukurti atitinkami indikatoriai. Pasak Europos Žaliųjų partijų susitikimo pirmininko europarlamentaro Filipo Lamberto (Philippe Lamberts), GREEN NEW DEAL turi dvi pagrindines kryptis: sumažinti kenksmingą antropogeninį spaudimą aplinkai ir pakelti gyvenimo kokybę. ,,Žalioji‘‘ politika turi būti klestinčios ir darnios ekonomikos širdis. GREEN NEW DEAL siūlo įvairias ekonomines mokestines ir fiskalines priemones norimiems pokyčiams įgyvendinti. Dauguma netradicinių ekonomistų ir Žaliųjų atstovų jau seniai kalba, kad tradicinis ,,verslo kaip įprasta‘‘ (,,business as usual‘‘) plėtros modelis jau atskleidė savo blogąsias puses – akivaizdus pavyzdys yra dabartinė ūkio krizė Europoje. GREEN NEW DEAL numato konkrečius pokyčius, lemsiančius naują vystymosi kokybę, todėl Lietuvos Žaliųjų partijų komitetams ruošiant savo srities programinių nuostatų projektus, rekomenduojama įsisavinti GREEN NEW DEAL ir jo pagrindu parengti veiklos programas.

Pasak S. Pikšrio Europos ,,Žaliųjų‘‘ partijų susitikime buvo užmezgta daug naudingų kontaktų su kitų šalių Žaliųjų Partijų atstovais, leisiančių užtikrinti darnią ir ilgalaikę partnerystę. Buvo nutarta Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) surengti sociologinę apklausą, kuri padėtų išsiaiškinti visuomenės požiūrį į Žaliųjų idėjas ir įvertinti galimą jų populiarumą rinkėjų tarpe. Europos Žaliųjų partijų susitikime Lietuvos žaliųjų išsakytos ekologinės, ekonominės ir socialinės idėjos, galinčios padėti pažaboti augančius emigracijos mastus, prikelti krizės ištiktą ekonomiką ir paskatinti darnų visų gyvenimo sričių vystymąsi, paremtą naujausiomis aukštosiomis technologijomis ir glaudžiu nacionaliniu ir tarptautiniu bendradarbiavimu, sukėlė tikrą audrą tarp susitikimo dalyvių – gal pagaliau Baltijos šalyse baigiasi žaliųjų idėjų sąstingis ir bus likviduotas nemažas, galima sakyti, daugiau kaip 20 metų atsilikimas, skyręs nuo vakarietiškos ekokultūros. ,,Grįžome kitus smarkai nustebinę ir patys nustebinti‘‘, – atviravo S. Pikšrys. Kad Europa mus išgirdo, puikus atsakymas – jau spalio 28 – 29 dienomis planuojamas Europos Žaliųjų partijos Tarybos nario Aleksėjaus Kozlovo (Aleksey Kozlov), atsakingo už bendradarbiavimą su Baltijos šalių žaliųjų partijomis, vizitas Lietuvoje, kurio metu bus aptarta Baltijos šalių Žaliųjų partijų padėtis ir ateities planai. Tikimasi, kad GREEN NEW DEAL įgyvendinimą Europoje ir ypač Baltijos šalyse lydės sėkmė, kurios atveju Baltijos šalyse būtų suvaldyti milžiniški emigracijos mastai ir pagaliau išspręstos įsisenėjusios socialinės, ekonominės ir ekologinės problemos.

Nuotraukoje Lietuvos Žaliųjų partijos atstovas Saulius Pikšrys ir GREEN NEW DEAL kūrybinės grupės narys Reinhardas Butikoferis (Reinhard Butikofer)