Žaliųjų sąjūdžio Tarybos posėdžio apžvalga

Š.m. spalio 20 d. vykusiame Žaliųjų sąjūdžio Tarybos posėdyje buvo patvirtinta visuotinio suvažiavimo data – š.m. lapkričio 24 d. Taryba taip pat patvirtino šią Suvažiavimo darbotvarkę:

1. LŽSP  pirmininko ataskaita.

2. LŽSP Įstatų galimi pakeitimai (jei bus pateikti siūlymai-projektai). 

3. LŽSP  pirmininko rinkimai.

4. LŽSP pirmininko pavaduotojų rinkimai.

5. Išrinkto LŽSP pirmininko tolimesnės partijos vystymosi perspektyvinės programos pristatymas.

6. LŽSP Tarybos narių rinkimai.

Patvirtinta skyrių atstovavimo kvota – vienas delegatas nuo penkių skyriaus narių.

Tarybos nariai taip pat vienbalsiai Tarybos pirmininke išrinko iki šiol Atsakingojo sekretoriaus pareigas ėjusią Sigutę Dautartaitę. Pavaduotojais išrinkti Saulius Lapienis ir Ramunė Sližytė.

media@lzsp.lt
+370 675 91942