Greenpeace International išplatino atvirą laišką Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui, kuriame atkreipia dėmesį į grėsmes susijusias su naujos atominės eleketrinės projektu ir kviečia apie branduolinę energetiką diskutuoti faktais

Pateikiame organizacijos laiško vertimą į lietuvių kalba.

Su originaliu laiško tekstu galima susipažinti čia.

 

ATVIRAS LAIŠKAS

Dėl naujos atominės elektrinės regione

Amsterdamas, 2012 m. rugsėjo 27 d.

 

Gerb. p. Ministre pirmininke,

Artėjant spalio 14 d. referendumui dėl naujos atominės elektrinės, bendradarbiaudama su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis Greenpeace planuoja Jūsų šalyje surengti seriją susitikimų pavadinimu „Paklausk eksperto“.

Organizacija Greenpeace yra labai susirūpinusi dėl šiuo metu Lietuvoje vykstančių diskusijų tono, daugiausiai diktuojamo Visagino atominės elektrinės projekto propaguotojų ir jį palaikančių politikų, kurie bando atmesti bet kokius kritiškus pasisakymus apie atominę energetiką kaip Rusijos agentų interesų išraišką.

Greenpeace nepritaria naujos atominės elektrinės statyboms Lietuvoje, o taip pat Rusijos Kaliningrado srityje, Baltarusijoje bei Rusijoje. Nė vienas šių projektų neprisidės prie kovos su klimato kaita Baltijos regione, ir nepadės užtikrinti ilgalaikio prieinamos energijos tiekimo ir energetinio saugumo.

Greenpeace nepritaria atominės energetikos vystymui visame pasaulyje ir aktyviai pasisako už tvarią pasaulinės energetikos sistemą, pagrįstą „išmaniuoju“ energijos naudojimu – efektyvumo didinimo priemonėmis ir plačiu saugių atsinaujinančių išteklių vystymu.

Naujas branduolinis reaktorius Lietuvoje ypatingai:

– Padidins didesnės branduolinės nelaimės tikimybę – Lietuva tiesiogiai patyrė Černobylio katastrofos poveikį, kuomet tūkstančiai Jūsų kraštiečių kovojo su pasekmėmis būdami likvidatoriais. Praėjusių metų branduolinė katastrofa Fukušimoje parodė, kad nenumatytas natūralių, žmogiškųjų bei techninių veiksnių derinys gali sukelti panašią nelaimę bet kuriame įrenginyje su dideliais koncentruotos radioaktyvios medžiagos kiekiais. Fukušima taip pat parodė, kad Hitachi-GE garantijos dėl to, kad jų reaktoriams negali nieko nutikti, yra nepatikimos.

– Padidins elektros kainą – Naujųjų atominių elektrinių projektai Suomijoje ir Prancūzijoje, nutrauktas projektas Bulgarijoje bei planai, kurių atsisakyta JAV bei kitur, rodo, jog atominių jėgainių statybų sąnaudos daro ją nekonkurencingą rinkoje. Europos Komisija perspėja Lietuvą dėl to savo neseniai paviešintoje pozicijoje dėl Visagino projekto.

– Prisidės prie radioaktyvių atliekų tvarkymo problemų, su kuriomis Lietuva jau susiduria. Šiuo metu nėra šios problemos sprendimo, o bandymai sumažinti brangių giluminių kapinynų keliamą riziką JAV, Suomijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Belgijoje susiduria su technololginiais bei valdymo iššūkiais. Lietuva jau patiria didžiules išlaidas ir susiduria su technologiniais iššūkiais dėl uždaromos Ignalinos atominės elektrinės atliekų tvarkymo. Naujasis reaktorius problemą tik padvigubins.

– Padidins Lietuvos energetinį nesaugumą pririšdamas šalį prie Rusijos elektros sistemos, nes didelės galios reaktoriai lyginant su bendrais Lietuvos elektros tinklo pajėgumais reikalauja atsarginių pajėgumų Rusijoje. Nors numatytos jungtys su Lenkija ir Švedija šią padėtį šiek tiek sušvelnins, jų nepakaks sumažinti priklausomybę nuo Rusijos, kuri atsiras dėl būtinybės užtikrinti tinklo stabilumą. Tuo metu pigesnės ir švaresnės politikos alternatyvos pagrįstos decentralizuota elektros gamyba Lietuvoje – aprašomos Energijos [r]evoliucijos scenarijuje, kurį parengė Greenpeace ir Europos Atsinaujinančios Energijos Taryba (angl. European Renewable Energy Council (EREC)) – užtikrintų daugiau nepriklausomybės.

Mes kviečiame Jus prieš referendumą paskatinti atviresnę ir įrodymais pagrįstą viešąją diskusiją apie atominę energetiką, kuri leistų Lietuvos piliečiams apsispręsti remiantis faktais.

Greenpeace ir Lietuvos aplinkosaugos organizacijos teiks faktais ir įrodymais grįstą informaciją visuomenei. Mes maloniai prašome užtikrinti, kad atominę palaikančioji stovykla darytų tą patį.

Su pagarba,

Dr. Kumi Naidoo – Greenpeace International Vykdantysis direktorius

Ir. Jan Haverkamp – Greenpeace atominės energetikos ekspertas konsultantas