Tarybos posėdis spalio 20 d.

  • Post category:Naujienos

„Lietuvos žaliųjų sąjūdžio“ (toliau – LŽSP) Tarybos posėdis šaukiamas 2012 m. spalio 20 d. 11 val. Laisvės al. 13, Kaunas.

LŽSP Tarybos posėdžio darbotvarkė:

1. Tarybos pirmininko rinkimai.

2. Tarybos pirmininko pavaduotojų rinkimai.

3. Suvažiavimo datos tvirtinimas.

4. Suvažiavimo darbotvarkes tvirtinimas.

5. Skyrių atstovavimo kvotos tvirtinimas.

6. Kiti klausimai.

Kontaktai klausimams ir pastaboms:
Atsakingoji sekretorė Sigutė Dautartaitė
administracija@lzsp.lt
+370 675 919 42