Įsteigtas LŽSP Trakų rajono skyrius

  • Post category:Naujienos

Trakų miškų urėdijos, mažųjų Lygainių kaime 2011 m. liepos 22 d. įvyko LŽSP Trakų rajono skyriaus steigiamasis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 13 balsavimo teisę turinčių partijos narių. Bendru sutarimu LŽSP Trakų rajono skyriaus pirmininku išrinktas Trakų miškų urėdijos Ropėjų girininkijos girininkas Kęstutis Mikulskas. Išrinktas skyriaus pirmininko pavaduotojas ir kontrolierius. Diskusijose, svečių teisėmis, aktyviai dalyvavo Trakų miškų urėdijos urėdas Vygandas Mierkis, LŽSP pirmininkas Juozas Dautartas ir pavaduotojas Albinas Morkūnas.  Numatytos perspektyvios skyriaus veiklos gairės, orientuotos į aktyvų dialogą su visuomenę                                 Skyriaus buveinės adresas: Trakų rajonas, Ropėjų kaimas.               Norintiems dalyvauti LŽSP Trakų rajono skyriaus darbe, informacija teikiama telefonu: 8 686 13280, Kęstutis Mikulskas; 8 675 46985, Albinas Morkūnas.