You are currently viewing Generalinės prokuratūros prašoma pradėti tyrimą dėl miškų kirtimų ES saugomose buveinėse

Generalinės prokuratūros prašoma pradėti tyrimą dėl miškų kirtimų ES saugomose buveinėse

miskai

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimų nelegalių miškų kirtimų Europos  Bendrijos svarbos miško buveinėse.

Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos atkreipia dėmesį, kad 2014 metais inventorizuotose Europos Bendrijos svarbos miško buveinėse vyksta kirtimai. Kadangi šios saugomos buveinės buvo išskirtos, tačiau iki šiol joms nėra nustatytas joks apsaugos statusas, nevyriausybininkų teigimu, joms gresia rimtas pavojus sunykti, nes jau esama įrodymų apie miško savininkams šiose buveinėse  išduotus leidimus kirtimams bei vykdomus darbus.

„Jei tai išties vyksta – gali būti padaryta milžiniška žala gamtai. Jei tai daroma su valstybinių institucijų žinia, jos turėtų už tai atsakyti. Generalinė prokuratūra turi nedelsiant pradėti tyrimą dėl galimos nusikalstamos veikos, galėjusios sukelti didelę žalą gamtai, taip pat dėl grubių Saugomų teritorijų, Miškų įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių miškų ir gamtos apsaugą, pažeidimų“, – sakė L. Balsys.

Atsižvelgdamas į nevyriausybinių organizacijų pateiktą informaciją, L. Balsys kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kad ši inicijuotų ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėtai išduotų leidimų kirsti mišką Veisiejų urėdijoje, Baltašiškės girininkijoje išskirtoje Europos Bendrijos svarbos natūralioje buveinėje.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas taip pat prašo apriboti leidimų miško kirtimui išdavimą 2013-2014 metams visose inventorizuotose Europos Bendrijos svarbos natūraliose miško buveinėse, tol kol bus atliktas išsamus tyrimas, ar nėra daroma žala gamtai bei pažeidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsauga – viena svarbiausių Europos Sąjungos aplinkosauginės teisės įgyvendinimo užduočių. Lietuva – pirmoji Baltijos regiono valstybė, atlikusi Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizaciją, kurios metu surinkti duomenys turėtų leisti užtikrinti geresnę natūralių buveinių apsaugą.