You are currently viewing Prieš Jungtinių Tautų Klimato Kaitos konferenciją – pasaulinis klimato kaitos žygis Vilniuje Vilniuje

Prieš Jungtinių Tautų Klimato Kaitos konferenciją – pasaulinis klimato kaitos žygis Vilniuje Vilniuje

Lapkričio 29 d. Lietuvos žaliųjų partija Vilniuje inicijavo Klimato kaitos žygį, kuriuo prisijungė prie visame pasaulyje vykstančių tūkstančių masinių renginių, kuriais siekiama paraginti Paryžiuje, Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje dalyvaujančius pasaulio lyderius susitarti dėl ambicingesnių tikslų, mažinant šiltnamio efektą sukeliančią dujų emisiją ir taip suvaldant klimato kaitą. 

Vilniuje vykęs „Klimato kaitos žygį“ nuo Katedros aikštės pajudėjo iki šalia LR Vyriausybės rūmų esančios V. Kudirkos aikštės. Prie iniciatyvos prisijungė apie 100 aktyvių žmonių, įvairių nevyriausybinių organizacijų, tarp kurių ir DAROM organizacijos atstovai.

„Po nesėkmingų bandymų susitarti Kopenhagoje, Paryžiaus susitikimo metu turi būti priimti ryžtingi įsipareigojimai, kuriais valstybės vadovausis po 2020 m. Lietuva Paryžiaus susitikime laikysis pozicijos, jog tikslai, iškelti pasaulio valstybėms dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo turi būtų privalomi, o ne rekomendacinio pobūdžio, tačiau šiuo metu valstybėms siūlomi įsipareigojimai pernelyg menki. Lietuva jau viršijo iki 2020 metų prisiimtus įsipareigojimus Europos Sąjungai dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių, todėl šiandien turime tapti šalimi lydere, kuri rodo kitoms valstybėms kelią ir ryžtingai siekia permainų. Neabejoju, jog ambicingesni tikslai padėtų į Lietuvą pritraukti modernių, energijos efektyvumą didinančių investicijų ir technologijų, sukurtų daugiau žaliųjų darbo vietų, padėtų augti šalies ekonomikai“, – sakė Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys.

Per dvi dienas prieš JT Klimato kaitos konferenciją 175 valstybėse įvyko 2300 renginių, skirtų spausti pasaulio lyderius susitarti, kad pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau nei 2 laipsniais.

Nuot. organizacijos DAROM

77

22
11 12 13 14 15 33 44 55 6688 99