Priemonės padėsiančios įtraukti LŽP narius prisijungti prie aktyvios partijos veiklos

  • Post category:Naujienos

Informuojame, kad siekiant užtikrinti visų aktyvių partijos narių dalyvavimą ir darbą partijos komitetų  veikloje 2012 metų pabaigoje bus testuojamos įvairios video konferencijų surengimo priemonės, tam, kad komitetų posėdžiai būtų prieinami ir esantiems ne Vilniuje partijos nariams, užtikrinant normalų vaizdą ir kokybišką garsą visiems dalyvaujantiems.

Po Naujųjų Metų planuojama siųsti visiems aktyviems partijos nariams “žaliąsias” naujienas, kur bus pateikta daug įdomios ir aktualios informacijos. Parašykite mums adresu: administracija@lzsp.lt ar reikia kartu su “žaliosiomis” naujienomis partijos nariams siųsti apibendrintą informaciją apie valdybos, tarybos, komitetų posėdžius ir juose priimtus nutarimus ir pan.