Pralaušim ledus!

  • Post category:Naujienos

Autorius: Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys

Ar kada pagalvojote, mieli skaitytojai, kodėl pastaruoju metu vėl garsiai pradeda reikštis energetikos klausimais rinkimus ir atominį referendumą pralaimėję  konservatoriai,  jiems pataikaujantys prezidentūros patarėjai ir politikos apžvalgininkai? Kodėl visaip stengiamasi juodinti žaliąsias idėjas skleidžiančius nevyriausybinius judėjimus, Lietuvos žaliųjų partiją ir visus juos palaikančius? Dujininkų ir atomininkų energetikų klanams tarnaujantys politikai išsigando. Suprato ir pamatė, kad yra kas jiems argumentuotai paprieštaraus ir stos tikrai Lietuvos žmonių, o ne interesų grupių pusėn. Suvokė, kad jų argumentai apie kažkokius niekada neįvardijamus Kremliaus agentus ir Gazpromo finansuojamus žaliuosius neveikia! Vėl pasigirstančios senos dainelės visuomenei jau atrodo apgailėtinai.

Kartą vienoje TV laidoje laidos vedėja manęs paklausė – jūs, žalieji, tik amžinai prieš viską protestuojate! Ir atomine elektrinė jums negerai, ir skalūnų dujos! O ką nors siūlote?

Labai geras klausimas. Ilgą laiką būtent toks żaliųjų įvaizdis ir buvo tipiškas, tiek Lietuvoje (nuo sovietinių iki dabartinių laikų), tiek Vakarų Europoje (prieš  maždaug tris dešimtmečius). Vokietijos żaliųjų aljansas – geriausias pavyzdys. Nuėję ilgą kelią nuo protestuojančių prieš politinę sistemą ir partijas iki įtakingos ir valdžios koalicijose dalyvaujančios politinės jėgos, Vokietijoje ir Europos parlamente  žalieji šiandien “diktuoja madas” šiuolaikinės  ekonomikos kūrime. Ekonomikos, kurios link šiuo metu žengia ne tik Europa, bet ir pasaulis. Tarptautiniai investuotojai aktyviai planuoja, kaip pasukti pasaulinių investicijų pinigų srautus nuo iškastiniu ir branduoliniu kuru grįstos  vadinamosios “rudosios ” ekonomikos į žaliąją. Koks žaliosios ekonomikos esminis principas? Labai paprastas: pirmiausia – energijos vartojimo efektyvumas diegiant ir kuriant pačias moderniausias technologijas visose gyvenimo srityse. Pradedant protingai apskaičiuota ir subalansuota atsinaujinančių enerijos šaltinių plėtra, baigiant “protingais” tos energijos vartotojais – išmaniais elektros tinklais, kurie sugeba lanksčiai reaguoti į elektros poreikį, vadinamaisiais pasyviais namais, kurie apsirūpina elektra ir šiluma patys, be jokio pasijungimo prie šilumos ar elektros tinklų, arba sugeba automatiškai nukreipti  perteklinę elektros energiją į tinklus tada, kai jos nereikia, ir imti iš tinklų, kai poreikis didelis.

Skamba kaip pasakėlė vaikams? Arba,  kažkas labai brangaus ir paprastam žmogui nepasiekiamo? Anaiptol.  Lietuva turi puikias sąlygas tapti lydere, efektyviai plėtojant žaliąją ekonomiką ir kuriant žaliąsias darbo vietas. Perspektyviausias ir mums gyvybiškai svarbus – energetikos sektorius. Lietuvos Žaliųjų partija, kartu su su atsinaujinančių išteklių energetikos ekspertais jau yra paruošusi ir premjero A. Butkevičiaus energetikos darbo grupei įteikusi Žaliosios energetikos plėtros planą. Plane nėra jokios atominės elektrinės, o brangių importuotų iś Rusijos dujų kiekius planuojama laipsniškai mažinti iki visiško jų atsisakymo. Tai pasiekti visai nesudėtinga – siūlome statyti visoje Lietuvoje, pradedant nuo didesnių  miestų ir miestelių, biomase kūrenamas elektrines, kurios vadinamuoju kogeneraciniu  režimu gamins ne tik šilumą, be ir elektrą. Tokioms statyboms, skirtingai nuo atominės, galima gauti ir svarią ES struktūrinių fondų paramą. Tai labai svarbu,nes gerokai atpigintų gaminamos energijos kainą, o iš kitos pusės – sukurtų  dešimtis tūkstančių darbo vietų, tolygiai pasiskirsčiusių po visą mūsų šalies teritoriją.  Tokiose kogeneracinėse elektrinėse pagaminta elektra būtų visai konkurencinga būsimoje Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos rinkoje, o kartu pagaminta šilumos energija padėtų išspręsti mūsų pačią didžiausią problemą – nenormaliai dideles šildymo kainas.

Lietuvoje šiuo metu yra apie pusė milijono hektarų apleistos, nedirbamos žemės. Šiuo metu – tai mūsų gėda ir bėda. Tačiau pradėję ten auginti energetinius augalus galime šiuos plotus nesunkiai ir efektyviai įdarbinti. Jiems puikiai tiks ir  tokia žemė, kuri grūdus auginantiems ūkininkams neapsimoka dėl mažo derlingumo. Netoli auginamų biomasės augalų plotų galima įsteigti ir nedidelius biomasės gamybos cechus – puiki išeitis kurti tegul ir paprastas, bet patikimas darbo vietas mūsų ištuštėjusiuose miesteliuose.

 Kuo mažiau energijos suvartosime, tuo mażiau jos reikės importuoti ar patiems gamintis, tuo daugiau pinigų sutaupysime kitiems, svarbesniems reikalams – vaikų darželiams, socialiai atskirtiems, negalintiems savimi pasirūpinti. Efektyvumas prasideda nuo kiekvieno mūsų namų – naudojant taupiąsias elektros  lemputes, mažai energijos naudojančius buities prietaisus, rūšiuojant namuose buitines atliekas, įsirengiant privačiame name ar bendrijoje saulės kolektorių vandeniui pašildyti, arba dujų katilą pakeičiant biomasės granulių katilu. Efektyvumas – tikslas ir visai ekonomikai, investuojant į mažai energijos naudojančias technologijas, kurios greitai atsiperka. Efektyvumas – tai ir moderni mokesčių sistema. Mes pasisakome už kuo mažesnį darbo apmokestinimą, perkeliant mokesčių krūvį į žaliuosius mokesčius. Jų esmė – daugiau moka teršianti, neekonomiškai dirbanti pramonė, transportas.

Žalioji ekonomika gerai dera ir prie žemės ūkio. Lietuvos žaliųjų partija, kaip ir Europos žalieji, rėmė ir rems smulkiuosius ūkininkus, kurie nori pasukti ekologinės žemdirbystės keliu. Mes tikrai esame ne ta partija, kuri gina stambiųjų žemvaldžių, tonomis naudojančių pesticidus, arba kviečius “brandinančių” visokių roundapų pagalba. Taip, jie gauna gerą derlių ir didelius pinigus, o paskui visa tai suvalgome mes, vartotojai. Ekologinė žemdirbystė atveria visai kitas galimybes, sukuria jaukią bendruomenės aplinką: dažniausiai ekologiniams ūkeliams apsimoka savo produkciją pasiūlyti savo vietovėje ar kaimynininiame miestelyje, nei vežti kur toli į sostinę. Kai pirkėjai – kaimynai, kurie žino, kas ir kaip išauginta ir pagaminta – visiems saugiau ir maloniau. Ne mažiau svarbu, kad ir pinigai lieka tame pat rajone. Vidinis ir vietinis vartojimas – pati geriausia išeitis iš krizės.

Vienas pagrindinių Europos žaliųjų principų – demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimas. Lietuvos žaliųjų partija pasisako už tiesioginius merų , seniūnų ir seniūnaičių rinkimus, siekiame, kad savivaldos lygmenyje būtų įtvirtinta pareiga vietos valdžiai tartis su bendruomenėmis, gauti jų pritarimą svarbiais klausimais ir svarstyti bendruomenių siūlymus.

Tik veikdami visi kartu, stiprindami bendruomenes, pasieksime svarbiausią tikslą : mūsų žmonių gerovę, nežalojant aplinkos ir nepaliekant skolų ir šiukšlių naštos mūsų anūkams ir proanūkiams.

Kviečiu visus, kam brangios šios vertybės, jungtis prie Lietuvos žaliųjų partijos!