Politinė partija ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdis” (LŽSP) šį rudenį numato organizuoti referendumą prieš atominės elektrinės statybą Lietuvoje.

  • Post category:Naujienos

Pranešimas spaudai

2011.06.16                                                                                           Vilnius

Politinė partija ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdis” (LŽSP) šį rudenį numato organizuoti referendumą prieš atominės elektrinės statybą Lietuvoje.

2011 m. birželio 16 d. Vilniuje, ,,Karolinos” viešbutyje, įvyko antrasis politinės partijos ,,Lietuvos žaliųjų sąjūdis” (LŽSP) tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 34 tarybos nariai, iš viso tarybą sudaro 52 nariai. Pagrindinį pranešimą, skirtą partijos veiklos vertinimui ir artimiausių veiklos tikslų aptarimui,  padarė LŽSP pirmininkas Juozas Dautartas. LŽSP pirmininko pavaduotojas Gintaras Saldžiūnas pateikė partijos valdybos darbų, atliktų per pastaruosius tris mėnesius, ataskaitą. Naująjį partijos tinklapį ir su juo susijusias naujas vidinės komunikacijos galimybes pristatė LŽSP pirmininko pavaduotojas Saulius Lapienis. LŽSP pirmininko pavaduotojas Albinas Morkūnas pristatė partijos plėtros programą.

LŽSP pirmininkas savo pranešime akcentavo sėkmingą naujai įsikūrusios partijos darbų  pradžią, pozityvias politikų ir Lietuvos visuomenės nuomones partijos atžvilgiu. Šiuo metu partija turi šešis skyrius Varėnoje, Klaipėdoje, Kaune, Akmenėje, Prienuose, Švenčionyse. LŽSP skyriai steigiami Vilniuje, Mažeikiuose, Druskininkuose, Panevėžyje, Ignalinoje, Zarasuose, Trakuose, Elektrėnuose, Anykščiuose. Akivaizdu, kad partija atitinka dabartinės Lietuvos politinius ir socialinius lūkesčius, todėl pastebimas rimtas susidomėjimas LŽSP veikla. Visos dabartinės Lietuvos partijos žaliuosius norėtų matyti kaip savo koalicijų partnerius. Pirmininko pranešime buvo akcentuoti pagrindiniais strateginiai partijos siekiai – naujo, racionaliai gamtos išteklius tausojančio ekonomikos modelio įtvirtinimas Lietuvoje, energetikos sistemos perorientavimas nuo iškastinio kuro prie vietinių, atsinaujinančios energijos šaltinių vartojimo. Įgyvendinant šiuos siekius įmanoma keisti ir verslo aplinką, išspręsti daugelį socialinių prieštaravimų, kurie dabar visuomenę stumia į emigraciją ir aklavietę. Juozas Dautartas pabrėžė, kad žalieji, siekdami savo politinių tikslų, vadovaujasi tolerancijos ir demokratijos principais ir pasiruošę bendradarbiauti su visais, kurie pritaria LŽSP nuostatoms. Pirmininkas nurodė, kad svarbiausi šio momento partijos uždaviniai – pasirengimas 2012 m. rinkimams į Seimą ir iniciatyvus dalyvavimas visuomenės nuomonės prieš atominės energetikos plėtrą formavime. Partija šį rudenį numato įnicijuoti  referendumą prieš branduolinės elektrinės statybą Lietuvoje. Valdybos ataskaitoje, kurią pateikė pirmininko pavaduotojas Gintaras Saldžiūnas, svarbiausi buvo organizaciniai ir viešosios komunikacijos klausimai. Diskusijose pasisakę tarybos nariai kalbėjo apie žaliosios politikos aktualumą įvairiose Lietuvos vietose ir tuo pačiu nurodė, kad žaliosios idėjos gali būti skleidžiamos ir kitais, betarpiškesniais nei brangi žiniasklaida ar reklama, būdais. Daug dėmesio diskusijose buvo skirta referendumo organizavimui ir visuomenės nuostatos, susijusios su branduolinės energetikos plėtra prie Baltijos, formavimui. Pirmininko pavaduotojas Albinas Morkūnas, kalbėdamas apie LŽSP plėtrą, pasidžiaugė sparčiai gausėjančiomis gretomis – per pirmuosius tris mėnesius jau įsikūrė 6 skyriai, o šiuo momentu kuriasi dar 9 skyriai skirtingose Lietuvos vietose.

Informaciją teikia: Juozas Dautartas (+370 68738171), Gintaras Saldžiūnas (+370 655 05877)

Pranešimą spaudai ruošė ir siuntė: VšĮ ,,E studija”, www.estudija.lt, (+370 5 2723858), (+370 699 86882), direktorė Egidija Morkūnaitė