Turi būti ginami Lietuvos žmonių, ne valdžios monopolistų interesai

Turi būti ginami Lietuvos žmonių, ne valdžios monopolistų interesai

Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija (LŽSP), įvertinusi Seimo priimtas Elektros energetikos įstatymo 69-tojo straipsnio pataisas konstatuoja:

– šios pataisos sudaro sąlygas neskaidriai veikti Lietuvos įmonėms, užimančioms monopolinę padėtį  elektros energijos perdavimo ir paskirstymo rinkoje.

-Atsisakius pelno normos ribojimo elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugoms, natūralios monopolijos sąlygomis dirbančioms įmonėms iškyla politinio valdžios spaudimo grėsmė nuolat didinti savo paslaugų kainas;

– 2012 metų biudžete numatytos  itin didelės pajamos iš Valstybei priklausančių energetikos įmonių dividendų, pakeitus Elektros energetikos įstatymą reikštų tik viena: dar didesnę kainų naštą elektros vartotojams, o ne efektyvesnį įmonių darbą.

Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija kviečia šalies vadovę D. Grybauskaitę atsižvelgti pirmiausiai į Lietuvos žmonių, o ne energetikos monopolistų interesus ir grąžinti tendencingai pataisytą Elektros energetikos įstatymą Seimui.  

LŽSP atkreipia dėmesį, jog elektros gamybos ir prekybos sritims, kuriose tikrai gali vykti konkurencija,  ir anksčiau nebuvo taikomos pelno normos (to paties įstatymo 67 straipsnio 1 dalis).

LŽSP įsitikinusi, jog šio įstatymo pataisų iniciatorių viešai pateikta argumentacija, neva pelno normos ribojimas elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugoms, sužlugdys laisvą rinką“, „apsunkins naujų dalyvių įėjimą į rinką“ ir panašiai,  yra visuomenės klaidinimas. Nei vienoje ES , nei likusio pasaulio šalyje nėra praktikos,  kad kelios elektros perdavimo ar paskirstymo įmonės konkuruotų toje pačioje teritorijoje, pavyzdžiui, tiesdamos po kelis lygiagrečius, skirtingoms įmonėms priklausančius  elektros perdavimo ir paskirstymo tinklus , kuriais elektra  būtų tiekiama tiems patiems  vartotojams.

Tokie  teiginiai stiprina visuomenės įtarimus , jog Visagino atominės elektrinės projektas bus įgyvendinamas ne vartotojų naudai, o jų sąskaita, taip pat kelia nerimą, jog bus neskaidriai privatizuotos ar užsienio investuotojui perleistos strateginės šalies įmonės, valdančios Lietuvos elektros perdavimo ir paskirstymo tinklus.

Neskaidrūs įstatymai, neatsakingi pareiškimai ir  klaidinanti informacija toliau gilina  žmonių nepasitikėjimą šalies politine sistema, smukdo šalies tarptautinį prestižą.

Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija ragina dabartinę Lietuvos valdžią gerbti Lietuvos žmonių teisėtą interesą gauti teisingą, atvirą ir visą informaciją apie šalies energetikos, įskaitant branduolinę, perspektyvas bei vykdyti valdžios pareigą atsižvelgti į savo piliečių valią priimant svarbius Tautai sprendimus.

 

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio

Pirmininkas

Juozas Dautartas