Antiatominė akcija – piketas

  • Post category:Naujienos
Lietuvos Žaliųjų Sąjūdžio partijos moterys 2011 m. gruodžio 19
d., pirmadienį, prie Baltarusijos ir Rusijos ambasadų bei Lietuvos
Vyriausybės rūmų surengė antiatominę akciją - piketą. Akcijos  tikslas -
pareikšti neigiamą  poziciją dėl ketinamų statyti atominių  elektrinių
Lietuvoje, Rusijoje ir Baltarusijoje, taip pat atkreipti dėmesį į žalingą
atominės energetikos poveikį ne tik  žmonėms, gamtai čia ir dabar, bet ir
ateityje, būsimoms kartoms.