L. Okockis: kodėl rinkimuose reikia balsuoti žaliuosius?

  • Post category:Naujienos

LIETUVOS ŽALIŲJŲ SĄJŪDIS

MĄSTOME APIEATEITĮ, VEIKIAME DABAR

1. Socialinis teisingumas ir teisinis lygiateisiškumas: socialinio draudimo įmokų ir išmokų lubas. Socialinis draudimas neturi būti traktuojamas kaip dar vienas pajamų mokestis, o turi būti priimamas kaip būdas užtikrinti deramą socialinę apsaugą visiems šalies gyventojams.

žmonių, ypač jaunimo, verslumą ir savarankišką darbą, suteikiant lengvatinius kreditus verslo pradžiai, skatinant įsikurti verslo inkubatoriuose.

darbo ir šeimos derinimo politiką, visų pirma suteikiant kokybiškas ir nebrangias vaikų priežiūros paslaugas: užtikrinsime valstybės finansuojamą vietą kiekvienam vaikui iki mokyklinio ugdymo įstaigose, o vaikams iki 16 metų mokyklų popamokinėje veikloje.

ne mažesnį nei buvęs darbo užmokestis pensijų dydį.

palaipsnį perėjimą nuo solidarios pensijų sistemos prie kaupimo principu pagrįstos sistemos.

2. Žalioji energetika ir energetinė nepriklausomybė:

 energetikos sektoriaus perėjimą prie vien tik  atsinaujinančios energetikos naudojimo iki 2050 metų.

 UŽ visišką elektros gavybą iš vėjo, saulės, biokuro ir jūros bangų gaminamą energiją. Tai Lietuvoje sukurs iki 30 000 darbo vietų. pigią šilumą – ryžtingą perėjimą prie kietosios biomasės, komunalinių atliekų, biodujų ir geoterminės energijos naudojimo šilumos gamybai. Šilumos, pagamintos naudojant biokurą, dalį padidinti mažiausiai iki 60%.

 

PRIEŠ  ATOMINĘ ENERGETIKĄ,

nes tai nesaugi, per brangi ir kelsianti didžiules problemas mūsų ateities kartoms valstybės skola.

PRIEŠ  ŽEMĖS PARDAVIMĄ UŽSIENIEČIAMS, nes žemė yra valstybės, tautos ir jos piliečių egzistavimo pagrindas bei vienintelis maitintojas.

PRIEŠ  GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ AUGALŲ AUGINIMĄ IR GYVULINĖS KILMĖS PRODUKTŲ GAMYBĄ BEI PREKYBĄ.

3. Būsto renovacija:

 skubius plataus mąsto veiksmus siekiant kuo plačiau ir greičiau įgyvendinti namų modernizavimo ir renovacijos programą, kuri sukurs

būsto revonaciją, kurios išlaidas  padengs valstybė (ES fondai, taršos leidimų gautas pelnas, kompensacijų už šildymą skiriamų lėšų panaudojimas), tuo nuimdama nuo gyventojų banko paskolų naštą daugiabučių renovacijoje bei sukurs 50 000 papildomų darbo vietų.

4. Aplinkos apsauga:

vietos bendruomenės, verslo ir kontrolės institucijų geranorišką dialogą ir bendrą darnią plėtrą.

tik mėgėjišką žūklę vidaus vandenyse.

UŽ taršos kontrolę, diegiant “teršėjas moka” principą.

5. Žemės ūkio ir kaimo plėtra:

pagalbą įgyvendinant ES kaimo plėtros ir kaimo bendruomenių projektus. Europos Sąjungos 2014-2020 m. programoje Lietuvos ūkininkų išmokas suvienodinti su Europos Sąjungos vidurkiu. KurtI naujas darbo vietas kaimo vietovėse plėtojant biokuro ir kitas atsinaujinančios energetikos gamybos rūšis.

mažųjų ir vidutinių ūkių kūrimąsi, remiant ūkininkus, auginančius ekologišką produkciją, bioenergetinius augalus, siekiančius pasistatyti vėjo ir saulės jėgaines, biodujų generatorius.