“Energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimas.Gairės Lietuvai atsižvelgiant į ES politiką ir Šiaurės šalių patirtį”

  • Post category:Naujienos
SEMINARAS
“Energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimas.Gairės Lietuvai atsižvelgiant į ES politiką ir Šiaurės šalių
patirtį” 2012 m. spalio 23 d., Vilnius
(Viešbučio „CONTI Hotel“ konferencijų centras (Raugyklos g. 7/2)
Naują pagreitį ir reikalavimus visoms ES šalims suteikia Europos Parlamento ir Tarybos patvirtinta energijos
vartojimo efektyvumo direktyva, įpareigojanti atnaujinti didelius valstybinius pastatus, imtis taupymo
priemonių energijos paskirstymo ir pardavimo srityse, taip pat reguliariai atlikti energijos vartojimo auditą
visose didelėse įmonėse. Lietuvai ir visoms ES šalims ši direktyva leistų užtikrinti pirmaeilius energetinio
saugumo ir aplinkosaugos uždavinius mažinant priklausomybę nuo importinio iškastinio kuro (dujų, naftos,
anglių, urano) ir importuojamos elektros energijos.
Energijos efektyvumo sprendimų įgyvendinimas paskatins ekonomikos augimą ir leis sukurti darbo vietų,
pagerins gyvenimo kokybę. Atskiru klausimu būtina aptarti nesėkmę dėl daugiabučių namų renovacijos
programos įgyvendinimo ir kokių pokyčių tikimasi po rinkimų šioje srityje.
Seminaro metu išklausę pranešimus apie ES, Šiaurės šalių ir Lietuvos patirtį įgyvendinant energetinio
efektyvumo priemones, didžiausią dėmesį skirsime klausimams ir pasiūlymams dėl “Nacionalinės energijos
vartojimo efektyvumo didinimo programos 2006-2010 m.“ tolimesnio įgyvendinimo Lietuvoje.
PROGRAMA
12:30 – 13:00 Registracija
13:00 – 13:05 Organizatorių sveikinimo žodis
13:05-13:30 „Europos Parlamento ir Tarybos dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Lūkesčiai,
galimybės ir kliūtys aplinkosauginių organizacijų požiūriu“ (Erica Hope, vyresnioji energijos efektyvumo
politikos specialistė, Climate Action Network Europe)
13:30-13:50 „Šiaurės šalių patirtis įgyvendinant energijos efektyvumo priemones. Tvarios energetikos
strategija“ (Henning Rasmussen, Danish Organisation for Renewable Energy OVE, tarybos narys)
13:50 – 14:20 klausimai, atsakymai pranešėjams.
14:20-14:40 Kavos pertrauka
14:40 – 15:10 „Lietuvos patirtis ir pamokos įgyvendinant darnios energetikos politiką“. Martynas
Nagevičius, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius.
15:10 – 15:30 „Energetinio efektyvumo sprendimai. Lietuvos įmonių ir vartotojų patirtis“.
LESTO atstovas (laukiama patvirtinimo).
15:30 – 17:00 Moderuojama diskusija su dalyvių pasisakymais (max 5 min) ir pasiūlymų formulavimas dėl
Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos tolimesnio įgyvendinimo Lietuvoje,
skirta naujai vyriausybei.
PASTABA: Seminaras vyks lietuvių-anglų kalbomis (bus užtikrintas pažodinis vertimas).
Būtina išankstinė registracija el. paštu linas@atgaja.lt iki spalio 20 d. tel. 8-699-33661.
Registracijos metu prašome informuoti, jei ketinate pasisakyti (iki 5 min). Turėsite galimybę pasinaudoti
multimedia projektoriumi. Dalyvavimas nemokamas.
Organizatoriai: Bendrija “Atgaja”, Lietuvos žmogaus teisių centras. Seminaro rėmėjas – Šiaurės šalių
Ministrų Taryba (NORDEN).