Linas Balsys: „Suteikus policijos rėmėjams daugiau savarankiškumo galima būtų išvengti daugelio nelaimių“

Šiandien, Angelų sargų dienos išvakarėse Seimo narys Linas Balsys įregistravo Lietuvos žaliųjų partijos ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos iniciatyva parengtą naują Policijos rėmėjų įstatymo redakciją. Taip siekiama sudaryti palankesnes sąlygas visuomenei prisidėti prie policijos darbo, skatinti didesnį savanorišką piliečių dalyvavimą palaikant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.

Šiandien Seime pristatydami įregistruotą įstatymą parlamentaras L. Balsys ir Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos prezidentas Sigitas Mecelica pabrėžė, kad priėmus šį įstatymą bus sudarytos palankesnės sąlygos visuomenei savanoriškai dalyvauti saugios aplinkos kūrime.

Pasak L. Balsio, šis įstatymo projektas ypač aktualus, nes šiandien žmonės nesijaučia saugus, didėja ginklavimasis. „Šiandien matome, kad ypač didėja dujų balionėlių, dujinių pistoletų paklausa, gausėja prašymų išduoti ginklą. Žmonės, matydami poreikį apsiginti, patys pradeda ginkluotis. Tačiau negalime to palikti saviveiklos lygmenyje“, – sakė L. Balsys.

Seimo nario teigimu, būtų daug geriau, jei asmenys, norintys apsaugoti save, aplinką, kurioje gyvena, taptų policijos rėmėjais, įgytų teisinį, fizinį ir psichologinį pasirengimą, kas padėtų jiems efektyviau prisidėti saugantis nuo viešosios tvarkos pažeidėjų. Manoma, kad priėmus šį įstatymą, jis turės ir tiesioginę įtaką kriminogeninės situacijos Lietuvoje gerinimui.

„Šiuo metu galiojantis Policijos rėmėjų įstatymas nenumato galimybės policijos rėmėjams veikti vieniems, nedalyvaujant policijos pareigūnams, juo labiau naudoti specialiąsias priemones. Mano manymu, jei gerai paruošti policijos rėmėjai galėtų savarankiškai budėti, vaikščioti, patruliuoti gatvėse, turėtų nuolatinį kontaktą su policija, daugelis būtų užkirstas kelias daugeliui nusikaltimų. Galbūt ir neseniai įvykusi tragedija, kai mergina buvo vežama bagažinėje, o vėliau nužudyta, būtų neįvykusi, jei rajone būtų patruliavę policijos rėmėjai, jei jie būtų galėję padėti policijai jos paieškose“, – teigė L. Balsys.

Pasak S. Mecelicos, Estijoje, kuri taip pat prieš porą metų įgyvendino panašų įstatymą, kriminogeninė situacija itin pagerėjo.

Įstatymo projektu siūloma nauja  ir privaloma policijos rėmėjų mokymo bei jų veiklos organizavimo tvarka, priėmimo ir atleidimo tvarka, fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių panaudojimo pagrindai, išplėstos policijos rėmėjo teisės, numatyta galimybė savarankiškai policijos rėmėjui vykdyti funkcijas. Taip pat patikslinamos policijos rėmėjų funkcijos, nustatoma, kada ir kokias funkcijas policijos rėmėjai gali vykdyti savarankiškai.

„Policijos rėmėjai, galintys savarankiškai patruliuoti ypač reikalingi rajonuose, miesteliuose ir kaimeliuose, kur šiuo metu situacija yra sudėtingiausia, čia policijos galimybės visu pajėgumu reaguoti į visuomenės iškvietimus yra ribotos. Tam, kad būtų išvengta savavališkų veiksmų prieš viešosios tvarkos, įstatymų pažeidėjais, siūlome, kad policijos rėmėjais norintys tapti žmonės būtų ne tik nepriekaištingos reputacijos, neturėję teistumo, bet ir perėję būtinus apmokymus, kuriuose kandidatai įgytų psichologijos, teisės bei elgesio su viešos tvarkos pažeidėjais žinių. Išlaikę įskaitą galėtų dirbti su policija ir patruliuoti kartu su ekipažu, o po tam tikro patruliavimo valandų skaičiaus policijos rėmėjai palaikyti savo vietovėje tvarką galėtų ir savarankiškai, perėję prie savarankiško patruliavimo. Žinoma, jie savo veiklą taip pat privalėtų derinti ir glaudžiai bendradarbiauti su policija“, – kalbėjo S. Mecelica.

Taip pat įstatymo projektu numatomos policijos rėmėjų socialinės garantijos, padidinami kompensacijų dydžiai už patirtus sužalojimus bei numatomos  kompensacijos žūties atveju jų šeimoms.