You are currently viewing Linas Balsys – Baltijos jūros valstybių parlamentinėje konferencijoje

Linas Balsys – Baltijos jūros valstybių parlamentinėje konferencijoje

Linas Balsys Baltic

Vokietijos Rostoko miesto regione, Varnemundėje kartu su LR Seimo delegacija posėdžiavau Baltijos jūros valstybių parlamentinėje konferencijoje. Priėmėme neblogą rezoliuciją. Džiaugiuosi, jog, Baltijos šalių parlamentarų pastangomis, pavyko išvengti provokacinės formuluotės dėl Ukrainos.

Vienos iš NATO, bet ne ES šalių parlamentaras netikėtai pasiūlė įtraukti į rezoliuciją teiginį dėl sankcijų palengvinimo Rusijai asmenų judėjimo srityje! Rusijos atstovai santūriai nekomentavo, nors visas dvi konferencijos dienas Rusijos dūmos ir vyriausybės delegatai lipo į tribūną ir „plovė“ mums smegenis, jog Rusija neturi nieko bendro su Ukrainos konfliktu. Provokacija nepavyko, formuluotei nebuvo pritarta redakciniame komitete, liko tik teiginiai apie Minsko susitarimų kuo greitesnį įgyvendinimą.

Konferencijos pagrindinė tema – sveikatos ir aplinkosaugos klausimai. Rezoliucijoje pasisakome už tai, kad kruiziniai laivai ir juos priimantys uostai pagerintų sąlygas nuotekoms tvarkyti (kitaip tariant, kad tūkstančių kruizinių laivų keleivių tualetai nebūtų nuleidžiami į jūrą. Kol kas, tik Skandinavijos šalių laivai to nedaro…). Rezoliucija, kuri visiškai atitinka ir Lietuvos Žaliųjų partijos tikslus ir pernai mūsų surengtos akcijos „Nedaryk į Baltijos jūrą“ tikslus!

Kaip ir kitas rezoliucijos punktas dėl sustiprinto bendradarbiavimo tarp Baltijos jūros regiono, kovojant su vaistams atsparių bakterijų sukeliamomis ligomis. Labai tikiuosi, jog šis punktas padės greičiau priimti ir mano pasiūlytą ir jau priėmimo Seime laukiančią pataisą dėl priverstinio atvira vaistams atsparia tuberkulioze sergančiųjų asmenų gydymo.