You are currently viewing Justas Ingelevičius apie dviratininkų kovas už jiems draugiškesnį Vilnių

Justas Ingelevičius apie dviratininkų kovas už jiems draugiškesnį Vilnių

dviratininkai

2015 m. gruodžio 1 d.  įvyko susitikimas su Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi ir dviračių takų koordinatoriumi Anton Nikitin. Susitikimo tikslas – analizuoti sostinės dviračių takų infrastruktūrą ir probleminių vietų žemėlapį. Taip pat aptarti ruošiamą naują susisiekimo dviračiais kokybės standartą Vilniaus mieste.

Apibendrinant susitikimą, jaučiamas noras veikti ir spręsti dviratininkų problemas. Tačiau kol kas dar tiksliai neaišku, kaip tai bus daroma ir, ar planuojama imtis priemonių, kurios iš esmės ilgalaikėje perspektyvoje pakeistų situaciją. Vietomis susidarė įspūdis, kad apie tuos pačius dalykus dviratininkai ir meras šneka kitais žodžiais arba visgi ir mato juos kitaip. Lauksime kitų susitikimų – pokalbiai ir diskusijos šia tema labai reikalingi, nes ilgą laiką jų apskritai nebuvo.

Dabartiniame kuriamame Susisiekimo dviračiais kokybės Vilniaus mieste standarte aptariama dalis svarbių principų, tačiau tai visgi lieka daugiau informacinio pobūdžio leidinys, naudingas visiškai žaliam ir apie dviračių infrastruktūra nenutuokiančiam, tačiau jis negali atstoti normatyvinių dokumentų, naudojamų projektavime. Nereikėtų dubliuojančio dokumento, kai egzistuoja tiek lietuviški STR ir rekomendacijos, tiek daug platesni ir išsamesni Nyderlanduose išleisti vadovai. Džiugu, kad pasiūlymas išversti CROW Design manual for bicycle traffic į lietuvių kalbą buvo sutiktas teigiamai.

Vilniaus miestui yra visiškai įkandama užduotis išversti į lietuvių kalbą dvi knygas: CROW Design manual for bicycle traffic ir Road safety manual, nes projektuojant gatves remiantis ten nurodytais principais bus sutaupytos didžiulės lėšos, dėl racionalesnės, saugesnės ir patogesnės infrastruktūros.

Klausimas dėl biudžeto dalies, kurią numatoma skirti dviračių infrastruktūrai, liko neatsakytas. Suprantame, kad lėšų kiekis yra ribotas dėl to ir siūloma jas naudoti racionaliai. Šiuo metu praktiškai visos transportui skiriamos lėšos atitenka automobiliams, viešajam transportui. Raginame mažinti automobilių transportui skiriamą lėšų dalį ir padidinti dviračių insfrastruktūrai tenkančia dalį. Dviračių infrastruktūra yra pigesnė, lyginant su viešuoju transportu ir juo labiau su individualių automobilių transportu. Su keliolika procentų nuo bendro transporto biudžeto galima ilgainiui sukurti olandiško lygio dviračių infrastruktūra, užuot tuos pačius pinigus švaisčius į dažnai perteklinį asfaltą ir betoną skirtą automobiliams.

Taip pat labai svarbu patvirtintų strateginių dokumentų vykdymas, kol kas Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas nėra įgyvendinamas. 2014-2016 numatytos konkrečios trasos, tačiau darbai nepajudėjo. Laukiama šių trasų projektų. Specialusis planas yra schema, nurodanti gaires, o ne tai, kur kokioje gatvės pusėje turi būti įrengtas dviračių takas ar dviračių juosta – konkreti trasos vieta turi būti nurodyta projekte. Pvz., yra vieta, kur dviračių trasa eina tiesiai per Lidl parduotuvės stogą – rengiant projektą yra akivaizdu, kad nereikia ten tos trasos vesti. Trasos taip pat turėtų būti įrengiamos ne pėsčiųjų takų sąskaita. Taip pat pradžioje gali būti įrengti laikini sprendimas, kurie ilgainiui bus patobulinami.

Kol kas neįgyvendinamas specialiojo plano punktas nurodantis, kad kiekvienoje naujoje ar rekonstruojamoje gatvėje (išskyrus A kategorijos) turi būti sudaryta galimybė saugiai važiuoti dviračiu. Vėlgi šis reikalavimas jokiu būdu nereiškia, kad šalia namo taisant šaligatvį turi atsirasti iš niekur ateinantis ir į nieką pasibaigiantis dviračių takas. Atvirkščiai, šis reikalavimas nurodo, kad rengiant gatvės rekonstrukciją, pvz., pakankamai ilgą atkarpą nuo sankryžos iki sankryžos, turi būti paruoštas kokybiškas rekonstrukcijos projektas. Jei gatvėje yra per plačios, STR reikalavimų neatitinkančios juostos, jos turi būti siaurinamos. Priklausomai nuo gatvės kategorijos, turi būti įrengiami dviračių takai arba dviračių juostos. Jie turi būti įjungiami į bendrą sistemą. Jei tai yra vidinė D kategorijos gatvė turi būti užtikrinama, kad ten nebus tranzitinio eismo ir bus saugu važiuoti dviračiu bendrame sraute.

Justas Ingelevičius yra Lietuvos žaliųjų partijos Valdybos ir Tarybos narys, dviratininkas, architektas