Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos (LŽSP) pareiškimas dėl Miškų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto

  • Post category:Naujienos

Pranešimas spaudai
Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija (LŽSP) išanalizavo šiuo metu LR Seime svarstomą Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ir konstatuoja, kad kai kurių įstatymo nuostatų įgyvendinimas gali padaryti didelę žalą Lietuvos miškams, gamtai ir įteisina miškų naikinimą.

„Pastebime, kad svarbūs su aplinkosauga susiję teisės aktai ir jų pakeitimai teikiami Seimo svarstymui, prieš tai neatlikus esamos padėties ir galimų grėsmių analizės, dėl šių teisės aktų turinio nesitariama su specialistais, proteguojamos grupiniams interesams palankios nuostatos, nepaisoma visuomenės nuomonė ir neginami viešieji interesai.

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija, detaliai išanalizavusi Miškų įstatymo pakeitimo projektą laikosi nuomonės, kad reikia pritarti dabartinio projekto 11 straipsnio 1-6 punktams, nes jie susiję su kitų, gyvybiškai Lietuvai svarbių projektų įgyvendinimu.

Tačiau esame įsitikinę, kad Miškų įstatymo pakeitimo projekte siūlomų nuostatų, kurios reglamentuoja privačių miškų savininkų veiklos liberalizavimą (2 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis) įgyvendinimas nederėtų su kitų, šiuo metu galiojančių, teisės aktų nuostatomis (Želdynų įstatymas), mažintų miškingo kraštovaizdžio aplinkosauginę vertę, didintų antropogeninį poveikį miškams. Manome, kad šie, aplinkosauginiu požiūriu labai svarbūs Miškų įstatymo, pakeitimai yra nepakankamai visuomenės išdiskutuoti ir nepakankamai paruošti svarstymui Seime. Siūlome, kad rezonansinio atgarsio aplinkosauginės visuomenės tarpe sukėlusios Miškų įstatymo nuostatos būtų grąžintos derinimui su specialistais, kad būtų inicijuotas jų aptarimas su visuomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis, ir tik tada, kai bus rastas kompromisas tarp viešųjų ir privačių interesų, Miškų įstatymo pakeitimo projektą pateikti svarstymui Seime“,- LŽSP valdybos vardu teigia partijos pirmininkas Juozas Dautartas

Pranešimą spaudai parengė ir informaciją teikia LŽSP koordinatorius viešiesiems ryšiams Saulius Pikšrys, tel.: +370 687 92486, el.paštas: saulius.piksrys@gmail.com.

Pranešimą spaudai platina VšĮ “E studija” direktorė Egidija Morkūnaitė,
el. paštas: info@estudija.lt, tel.: +370 5 272 38 58, mob. tel.: +370 699 86 882, www.estudija.lt

This Post Has 2 Comments

  1. Remigijus

    Šiuo klausimu daug medžiagos pasirodo. Būtų gerai kad kažkas žinantis populiariai išdėstytų miškų įstatymo keitimo problematiką. Ir reikėtų duoti nuorodas į jau paskelbtus straipsnius kituose svetainėse.

    Reikėtų lietuviškai išversti komentarų rašymo laukų pavadinimus. Lietuvos Žalųjų sąjūdis turėtų apimti ir kalbos taisiklingą naudojimą.

Comments are closed.